Parıldar'dan Hayvancılık İşletmesine Ziyaret Parıldar'dan Hayvancılık İşletmesine Ziyaret

Parıldar, “Kivi gibi yöremize iyi adapte olmuş ve tüketicilerce de benimsenmiş yeni meyve türlerinin üretimi özendirilmelidir” dedi. Ülkemizde kivinin ilk defa 1988 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü uzmanlarının koordinatörlüğünde kivi çalışmalarının başlamış olup ilk kivi bahçesinin 1991 yılında Altınova ilçesi Subaşı Beldesinde kurulduğunu söyleyen Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, “Üreticilere gösterilen doğru örnek, sorunlara çözüm bulunması İl Müdürlüğümüz destek ve eğitim çalışmaları ile yayınlaşmaya başlamıştır. Meyvecilik yapan üreticilerimiz elma başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ya da istenen gelir elde edilemeyen meyve bahçelerine net karı daha yüksek Kivi bahçelerine dönüştürmüşlerdir. 1999 Marmara depremi sonrasında Anadolu Kalkınma Vakfı, Yalova Tarım İl Müdürlüğü ve Subaşı Belediyesi'nin işbirliği ile "100 çiftçiye 500 dekar" sloganı ile kurulan bahçeler kivi üretiminin gelişmesine ivme kazandırmıştır.

Kivi gibi yöremize iyi adapte olmuş ve tüketicilerce de benimsenmiş yeni meyve türlerinin üretimi özendirilmelidir. Türkiye'de 2022 yılı itibari ile 42.191 da alanda 100.772 ton kivi üretilmiştir. İlimiz 6.891 dekar alanda yaklaşık 27 Bin tonu aşan üretim ile tek başına ülke üretiminin %27'sini karşılamaktadır. Özellikle son 6 yılda Kivi alanında %21'lik artış, üretim miktarında ise %11'lik artış yaşanmıştır. Ayrıca Yalova Kivi üreticileri ilimizdeki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale, Bursa (Orhangazi ve İznik), Balıkesir (Gönen) illerinde Kivi bahçesi tesisi kurmuş olup halen bu illerde yatırımlarını sürdürmektedir. Bu nedenle Yalova Kivi üreticileri Türkiye Kivi üretiminin yaklaşık %50'si oranında üretimi ellerinde tutmaktadırlar. FAO'nun 2021 yılı verilerine göre dünya kivi üretiminin %70'i Türkiye ile aynı kuşakta olan ülkelerden gerçekleşmektedir. Dünya'da 2,8 Milyon Dekar alanda kivi yetiştirilirken 4,5 Milyon Ton meyve elde edilmektedir. Çin gerek üretim alanı ve gerekse üretim miktarı bakımından kivi üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemiz dünya kivi üretiminde Üretim alanı olarak 8. Sırada, Üretim miktarı bakımından ise 7. Sırada bulunmaktadır. İlimiz için stratejik öneme sahip olan kivi üretiminde sürekliliğin sağlanması ve çeşitli sebeplerle boş bırakılarak âtıl durumda bulunan tarım arazilerinin değerlendirilmesi suretiyle tarımsal üretim ve hasılanın arttırılması, üretimde kümelenme sağlanması amacıyla 2016 yılından itibaren yeni kivi havzaları oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.

İlimizde kivi üretimine yönelik olarak 2016-2023 yılları arasında Bakanlığımız ve Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle uygulanan projeler aracılığıyla 80 üreticimize 326 Dekar yeni bahçe tesisi yapılmış olup, uygulanan tüm projeler için yaklaşık 2 Milyon TL (1.881.663 TL) kamu hibe desteği sağlanmıştır. Hibe desteklerinin kazandırdığı bu ivmeyle 7 yıllık süre sonunda kivi üretim alanı 5402 dekardan 6891 dekara çıkarılmıştır. Kivi'nin ilimizde üretiminin artması ile bağlantılı olarak yüksek kapasiteli soğuk hava depoları yapımı hızlanmıştır. Bu soğuk hava depolarının 10'u aktif olarak yaklaşık 60 Bin ton/yıl ürün depolamaktadır. Soğuk hava depolarının yapımı için Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma yatırımlarını destekleme programından 8,8 Milyon TL destekleme yapılmıştır. İlimizde üretilen kivimizin ihracatının artırılması amacıyla yeni çalışmalara ve girişimlere de ağırlık verilmektedir” dedi.

Yalova Il Tarim Orman Mudur Kivi Uretim Turkiye (3)

Yalova Il Tarim Orman Mudur Kivi Uretim Turkiye (1)

Editör: Arda Yavuz