Ulusal Staj Programı (USP), öğrencilerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ve ''Kariyer Kapısı'' sitesi üzerinden başlatılmıştır. Program aracılığıyla öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Başvuru kriterleri:

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri.

Akmeşe İlkokul Müdürleri İle Bir Arada Akmeşe İlkokul Müdürleri İle Bir Arada

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami#2 linkinden başvuru yapabilir, detaylı bilgi için bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Editör: Arda Yavuz