Rektör Bahçekapılı’dan Sefine Tersanesi’ne Ziyaret Rektör Bahçekapılı’dan Sefine Tersanesi’ne Ziyaret

İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu tarafından verilen eğitimlerde, çalışanların verimliliğini artırmak için motivasyonun önemi ve etkili iletişim teknikleri ele alındı. Eğitimlerde, katılımcılara iş hayatında karşılaşılan çatışmaları yönetme becerileri de öğretiliyor. Prof. Dr. Karslıoğlu, motivasyonun sürdürülebilir bir şekilde artırılmasının önemini vurgulayarak, çalışanların işlerine olan bağlılığını artırmak için liderlik ve iletişim becerilerinin önemine dikkat çekti. Karslıoğlu, eğitimlerin kurum içi iletişimi güçlendirdiğini ve personelin motivasyonunu artırdığını belirtti. Katılımcılar ise eğitimlerin iş performanslarını olumlu yönde etkilediğini ve işyerindeki ilişkilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Yalova Universite Kurumici Egitim Iletisim Motivasyon (3)Yalova Universite Kurumici Egitim Iletisim Motivasyon (1)

Editör: Arda Yavuz