Eğitimlerle alakalı olarak açıklamada bulunan Yalova Baro Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş, şu ifadelerini kullandı, “Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) soruşturma ya da kovuşturma aşamasında avukatın bulunmasının zorunlu olduğu durumlar düzenlenmiştir. Şüpheli veya Sanık 18 yaşını doldurmamışsa, suçun cezasının üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiriyorsa, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenilmişse gibi haller bu durumların bazılarıdır. Emniyet birimleri, Savcılık ya da Mahkemelerce avukat isteminde bulunulduğunda Baromuz tarafından CMK sistemine kayıtlı avukat listesinden müdafi görevlendirmesi yapılmaktadır. CMK Sistemine kayıtlı her bir avukatımız bu görevini özveriyle yerine getirmektedir. Bu görevlendirmeler sadece görevin ifası değildir. Görev alan her avukatımız; Kişi güvenliği ve özgürlüğünü, adil yargılanma hakkının tesisini, hukuka aykırı işlemlerin tespit ve mücadelesini, insan hak ve onuruna yakışır şekilde   hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve korumakla görevlidir. CMK sisteminde ilk kez göreve başlayacak avukatlarımız için CMK Eğitimi düzenlenmekte ve sertifika alan meslektaşlarımızın sisteme kaydı yapılmaktadır. Uygulamadaki meslektaşlarımıza da belirli aralıklarla yenileme eğitimleri yapmaktayız. Bu eğitimlerimiz çerçevesinde 29-30 Nisan tarihlerinde stajyer avukatlarımıza yönelik olarak Uygulamalı CMK Eğitimi düzenlenmiş ve sertifikaları verilmiştir.”

Stajyer avukatlara CMK eğitimi (3)Stajyer avukatlara CMK eğitimi (2)

Editör: Rümeysa Şahin