Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında resmi Facebook hesabından bir bilgilendirme mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda Alzheimer’ın yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığı olduğu belirtildi.

Alzheimer Riskini Arttıran Faktörler:

İleri yaş

Ailede Alzheimer hastası olması

Bazı yatkınlık genlerine sahip olma

Düşük eğitim seviyesi

Ciddi kafa travması geçirmiş olmak

Kadın cinsiyet

Depresyon

Alüminyum, bakır, demir, çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon

Hipertansiyon

Alzheimer Hastalığı Nedir, Neden olur?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

Alzheimer Hastalığı Kimlerde ve Ne Sıklıkta Görülür?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

Alzheimer Hastalığı Nasıl Seyreder?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre

Başlangıç evresi :

İsimleri, tarihleri unutma

Yolunu şaşırma

Kelimeleri bulamama

İşine, çevresine ilgisizlik

Hastalığını kabul etmeme

Orta evre:

Belirgin unutkanlık

Kişileri tanıyamama

Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre:

Aile üyelerini tanıyamama

Yemek yemede, yürümede güçlük

İdrarının, dışkısını tutamama

Ciddi davranış bozuklukları

Editör: Rümeysa Şahin