GÜNAYDIN/ TÜNAYDIN Değerli Okurlar,

Türk Diyanet Vakfı internet sitesini (https:// tdv. org/ tr-TR/camiler/   ) incelerken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve milletimizin de destekleriyle yurt dışında yaptırılan camiler dikkatimi çekti; duymuştum ama ayrıntılı bilmiyordum.

Gördüm ki, İslâm’ ın asıl hüviyetiyle anlaşılması, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberlik içinde yaşaması amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfının gayretleriyle yurt içinde ve yurt dışında camiler yükseliyor.

Konuya ilgi duyanların ve gözden kaçıranların bilgisine sunuyorum.

Son Dönemde Açılan Camiler: 26

Suriye’ nin kuzey bölgesindeki 491 caminin bakım ve onarımı yapıldı.

Kardeş Şehir Camilerimiz: 19 ülkede 68 cami.

ABD: Diyanet Merkezi

Belarus: Minsk Camii

Bosna Hersek: Ahi Evran-ı Veli Camii

Cibuti: Sultan II. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi

Filipinler: Fatih Camii, Osmanlı Camii, Tacloban Camii

Filistin: İmam Buhari Camii, Hasan El Benna Camii, İmam Müslim Camii, II. Abdülhamid Camii, Sefa Camii, Bedir Camii, Hazreti Hamza Camii, İmam Malik Camii, Tevhid Camii.

Haiti: Boukman Buhara Camii

İngiltere: Cambridge Camii

Japonya: Müslüman Derneği Mescidi Bakım ve Onarımı

Kazakistan: Hoca Ahmet Yesevî Camii

Kırgızistan: Bişkek İmam Serahsi Camii, Özgen İmam Serahsi Külliyesi

Kırım: Seyit Settar Camii ve Medresesi

KKTC: Hala Sultan Camii

Mali: Eyüp Sultan Camii

Rusya: Moskova Merkez Camii

Somali: Mogadişu Merkez Kral Fahd Camii, Abdülaziz Camii ve Müştemilatı

PROJESİ DEVAM EDEN CAMİLER:

Arnavutluk: Tiran Namazgâh Camii ve Külliyesi

Karadağ: Akova Camii ve Külliyesi.

Kosova: Piriştine Camii.

Makedonya: Üsküp Camii.

YURT DIŞI YAPIMI PLÂNLANAN CAMİLER:

Fransa Strazburg Camii ve Külliyesi

Lübnan Kouchra Camii

Macaristan Budapeşte Camii

Romanya Bükreş Camii

Tayvan Camii ( https://tdv.org/tr-TR/camiler/ incelemenin yapıldığı tarih 16.06.2024)  )

***

Her Türk vatandaşının konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyeceğini düşündüğümden, halen Türkiye Diyanet Vakfı’ nın internet sitesinde yayımda olan bilgileri paylaşmak istedim.

Diyanet İşleri Başkanlığı da, 6 dilde basılan 56 bin 500 Kur'an-ı Kerim'i, 27 ülkedeki Müslümanlara dağıtıyor.

Konuyu gözden kaçırmış olanların bilgilerine sunuyorum.

Türk Devleti ve Milleti, işte böyle büyük ve güçlüdür; yardımseverliğiyle dünyaya örnek olmuştur ve olmaya da devam ediyor.

Günüz aydınlık ve esenlik dolu olsun.