Kentsel Dönüşüme Başvuranlara 700 Bin Hibe Kentsel Dönüşüme Başvuranlara 700 Bin Hibe

Yalova’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 45 adet rezerv yapı alanı bulunuyor. Yalova Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Yalova’da kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Afetler neticesinde can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi için afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünün sağlanarak, ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmaktır. Altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşan binalar mevzuata uygun bir şekilde dönüşerek altyapı hizmetleri de yenilenmektedir. Riskli yapıların tespiti konusunda Bakanlığımızca Yetkilendirilen Kurum ve kuruluşlar ile riskli yapılara itiraz işlemleri için Üniversiteler ile yıkım ve dönüşüm konusunda ise yerel yönetimler ile kredi desteği için bankalar, Tapu Müdürlükleri ve noterler dahil birçok kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılmaktadır.yalova- cevre- sehircilik-iklim- degisikligi-mudurlugu-45-yapi-alan-rezerv-kentsel-donusum  (3)Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlara e-devlet üzerinden müracaat ile başlamaktadır.

Riskli Binalarda Yaşayan Vatandaşlara Destek Sağlanıyor

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza 18 ay kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet uygulanmaktadır.

Riskli binaların tespiti, bir malikin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine yapılmakta olup herhangi bir çoğunluk şartı bu aşamada bulunmamaktadır. İlimizde 5 adet lisanslandırılmış firma bulunmaktadır. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında mühürlenerek tehlikenin giderilmemesi halinde yıkım işleri ilgili idaresince yapılır.

1000'e Yakın Riskli Binanın Dönüşümü Tamamlandı

Yalova genelinde ilgili idarelerin verilerinden elde edilen bilgilerle riskli olması muhtemel olan 1999 yılı öncesi ve 1999-2007 yılları arası inşası yapılan yapıların gerekli teknik incelemelerin yapılarak riskli yapı olup olmadıklarının tespit edilerek dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekir. İl Müdürlüğü olarak bu riskli yapıların bina olarak yaklaşık 1000 e yakınının dönüşümünü tamamladık. Dönüşümü tamamlanan bu riskli yapılarda 2678 adet konut bağımsız birim, 353 adet işyeri bağımsız birim olmak üzere toplam 3031 adet bağımsız birime karşılık gelmektedir. Ayrıca rezerv yapı alanı, bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

45 Adet Rezerv Yapı Alanı Bulunuyor

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde otuzunun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Başkanlığa verilmesi gerekir. Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef ‘Yerinde Dönüşüm’ü sağlamaktır. Ancak, teknik zorunluluklardan dolayı yerinde dönüşüm mümkün olmaz ise rezerv yapı alanları değerlendirilecektir. Yalova’da Bakanlığımızca belirlenen 45 adet rezerv yapı alanı bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

yalova- cevre- sehircilik-iklim- degisikligi-mudurlugu-45-yapi-alan-rezerv-kentsel-donusum  (2)

Editör: Arda Yavuz