İl Genel Meclisinin 2022 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı 15:30’da İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

Yalova İl Özel İdaresi’nin 2022 Yılı ilk altı aylık dönemindeki faaliyetleri ve projeleri hakkında İdare tarafından il genel meclise bilgi sunulması,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı serbest nakit karşılığı gösterilmek üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/3. maddesi uyarınca  ₺9.535.000,00’lik ek ödenek alabilme imkanı doğmuş olup, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi uyarınca bütçenin yukarıda belirtilen bölümüne ek ödenek alınması konusunun görüşülmesi,

Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne Yalova İl Özel İdaresi’nin üye olması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na "Üzümsü Meyveler Değerlendirme Merkezi" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması ve projenin kabul görmesi halinde İl Özel İdaresi bütçesinden ₺100.000,00 tutarında nakdi eşfinansman desteğinin sağlanması İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 1.93 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un bozuk olan kısımlarının onarılması ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü hudutları içerisinde köyün en hâkim tepesinde bulunan ve halk arasında Yaren Baba olarak bilinen Türbenin bulunduğu yerin (mekanın) İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla günümüz şartlarına ve şehidin manevi şahsiyetine uygun olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının teknik ve mimari şartlara uygun şekilde “Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dilek ve temenniler,

Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.