Sevgili okurlarım bugünkü yazım, erkek kadınla tokalaşabilir mi? ve de caiz midir?

Mahrem olmayan kadına dokunmak veya onunla tokalaşmak haramdır. Nitekim Hz. Peygambere (s.a.s) bey’at eden kadınlar, “Ey Allah’ın resulü! Bey’at ederken elimizi tutmadınız” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber Aleyhisselam şöyle dedi, “Kadınların elini tutup tokalaşmam.” (Kaynak: Mesai, İbni Mace).

Hz. Aişe (r.a), “Vallahi Allah resulünün eli asla bir kadının eline değmedi. O, kadınlarla sözlü bey’atlaştı” demişti. (Kaynak: Buhari, Müslim, Tırmizi).

Bunun yanında, Hz. Peygamber Aleyhisselam kadınlarla elinde bez varken bey’atlaştığı haberi de vardır. Bu da onun kadınlarla tokalaşmadığını gösterir.

Sevgili okurlarım, şehvet duyulmayacak derecede yaşlı kadınlara gelince Hanefi fıkhının meşhur kitaplarından olan El-Hidaye, onlarla musafahalaşmakta mahsur olmadığını söyler ve delil olarak Hz. Ebubekir’in (r.a) süt annesinin bulunduğu kabilelere gittiğinde kocakarılarla musafahalaştığı ve Abdullah Bin Zübeyr’in hasta bakıcı olarak bir kocakarı tuttuğu, ona ayağını ovdurup başını kaşıttığı haberini zikreder. Fakat Zeylai bu rivayetin garip olduğunu söylemişti.

Sevgili okurlarım netice olarak Hanefi mezhebinde fitneden emin olunan ihtiyar kadınlarla musafaha yapılabilirse de, sahih rivayetlerde anlatılan Hz. Peygamber aleyhisselamın yaptığını yapmak ve namahrem olmaları halinde onlarla da musafahalaşmamak en emin yoldur. Amin.

NOT: Dere Mahallesinde bulunan Hacı Akif Turna Caminin minaresinin tamiri için hayırseverlerimizi bekliyoruz. İsa Güneş tel no: 0538 257 12 74