Koçal; Küresel Sermaye Evlilikten Memnun Değil! Koçal; Küresel Sermaye Evlilikten Memnun Değil!

Türkiye’deki sahil şeritlerinde izinsiz ve işgal niteliği taşıyan yapıların varlığı özellikle bu yaz ayında tekrar gündeme geldi. Vatandaşların bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirmesi, devlet yönetimini harekete geçirdi ve bu alanda harekete geçeceklerini belirten acıkmalar gelmeye başladı. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yalova İl Müdürlüğü, “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.” hükümlü Anayasa’nın 43. Maddesine atıf yaparak harekete geçileceğini açıkladı. 
Yalova Iklim Cevre Sehircilik Il Mudurluk Kiyi Seridi Izinsiz Yapi Isgal Yikim Karar (2)İzinsiz Yapılar ve İşgaller Yıkılacak!
Konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde; "Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür. Bu nedenle; Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımızın kıyılara ve sahillere erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında kıyılardaki izinsiz yapıların yıkılması ve mevzuata aykırı işgallerin kaldırılması için, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce mevzuata aykırı, kaçak yapı ve işgallere ilişkin kıyılarda tespit çalışmaları yapılarak ilgili idarelere (Belediyesine, İl Özel İdaresine) gereğinin yapılması için resmi yazı gönderilmiştir. Kıyılarda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair yönetmeliğin izin verdiği yapı ve tesisler dışında izinsiz yapılaşmaya gidilmesi veya kıyıların anılan kanun ve yönetmelikle belirlenen kullanım amaçları dışında kullanılması mümkün değildir. Bu kapsamda; İlimizin doğal güzelliklerinden olan deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinde, vatandaşlarımızın erişimini engelleyen izinsiz yapı ve işgaller yıkılmak suretiyle kaldırılacaktır” denildi. 

Kaynak: Haber Bülten