Ben tecrübeli bir seçmenim…

Kim bilir kaçıncı seçim benim katıldığım. Yarım asırdan fazla zamandır seçiyorum. Artık tecrübeli bir seçmenim. Beni aldatmaları biraz zor.  Seçici olarak kazandığım tecrübeler ışığında Yalova’da  seçim bölgemde seçeceğim belediye başkanı ve meclis üyeleri konusunda aşağıdaki özellikleri ve projeleri olan kişileri seçeceğim.

1-En başta yalanı dolanı olmayan, insanları ve doğayı seven temiz ahlaklı bir kişiliği olmalı.

2- Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere güzel ülkemizin kurucularına ve kurucu değerlerine saygılı olmalı. Ülkesini çok sevmeli.

3- Türküm, doğruyum, çalışkanım demekten gurur duymalı.

4- Yalova’daki deprem anıtını gezmiş olmalı. Deprem ve doğal afetler konusunda nasıl projeleri olduğunu ayrıntılı bir şekilde yapmış olduğunu net bir anlatımla kamuoyuyla paylaşmalı. İklim değişikliklerinin başımıza neler getirebileceğini öngörebilecek kadar ileri görüşlü olmalı.

5- Özellikle her an olabileceği öngörülen deprem konusunda kış aylarını da dikkate alarak elektriği, suyu, tuvaletleri, uydu yoluyla iletişim kanalları olan ve üstü kapalı acil toplanma alanları konusunda neler yapacağını hemen açıklamalı. MAGDER ile işbirliği yaparak mahalli kurtarma ve destek ekipleri oluşturmalı.

6- Yeni imara açılan yerlerin altyapılarını yapmadan yapılaşmaya izin vermemeli. Daha önceki yönetim tarafından ahbap çavuş ilişkileriyle yapılan yanlış imar uygulamalarının düzeltilmesi için revizyon imar planları yapmalı.

7-Eş dost hatırı gözetmeden her vatandaşına eşit mesafede olmalı, yeni mağduriyetlerin yaratılmasına asla müsaade etmemeli.

8-Çocuklar, gençler ve yaşlılar için ayrı ayrı projeleri olmalı. Yaşlı barınma yerleri yaparak yaşlılara gereken değeri vermeli. Çocuklar ve gençler için yeterli spor alanları yaparak sporun gelişmesi için elinden gelen desteği sağlamalı. Eğitime destek sağlayıcı örneğin yetişkin eğitimiyle vatandaşların meslek sahibi olmaları için kurslar açılmasını teşvik etmeli. Kreşler açarak anneler rahatlatılmalı.

9- Üretimi teşvik edici projeleri olmalı. Üreticilere tohum, fide, sera malzemesi, pazarlama kolaylıkları gibi destekler vermeli. Hemen yanı başımızdaki çok büyük tüketim merkezi olan İstanbul avantajını iyi kullanmalı. Üreticilerin ürünlerinin pazarlanması içi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile işbirliğine girmeli. Kapalı üretici pazarlarının açılmasına önem vermeli.

10- Toplu taşımaya önem vererek vatandaşların giderlerini azaltacak projeler ortaya koymalı.

11-İklim değişikliğine karşı tedbirler almalı. Kaçınılmaz olan su kıtlığı için bundan sonra yapılacak binalarda mutlaka yağmur suyu toplama depoları yapılması bina kullanım ruhsatıyla beraber düşünülmeli. Bu konuda kanuni zorunlulukların bulunduğu asla dikkatlerden uzak tutulmamalı. Mevcut kanuni düzenlemelerin yanı sıra belediye meclisi kararlarıyla uygulamaya destek vermeli.

12-  Çevre düzenlemelerine büyük değer vermeli. Yapılacak imar düzenlemelerinde yeşil alanların çoğaltılmasını planlamalı.

13- Kültür sanat faaliyetlerine önem vermeli. Kurtuluş günleri, milli ve dini bayram günlerinin layıkıyla kutlanması için destek sağlamalı. Halkının ücretsiz yararlanabileceği internet erişim ağı kurulmasını sağlamalı. Kurulacak kamera sistemiyle mahallelerin güvenlik sistemine katkı verilmeli. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması için çalışmalar yapmalı.

14- Halkı birleştirici, bütünleştirici, dayanışmayı arttırıcı söylemler ve eylemlerde bulunmalı.

15-  Mahallelerde, mahalle meclisleri oluşturarak mahalle halkının isteklerinin ve çözüm önerilerinin  uygulamaya konulmasını sağlamalı.

Bu maddeleri biraz daha uzatmak mümkün. Belediyenin zaten görevi olan diğer çalışmalar hakkında sözü fazla uzatmanın fazla bir anlamı yok.

BAŞKAN ADAYININ ; yukarıdaki özelliklere uygun olması benim oy vereceğim nitelikte  bir başkan adayı olacağını duyuruyorum.

Haydi şimdi sandık başına….