Yalova’daki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) kara para, kara para aklama yöntemleri ve kara paranın terörle bağlantısı konularında bilgilendirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi Konferans Salonu’nda bir toplantı düzenlendi. "Kara Paranın Aklanması, Terör Finansmanı, Dernekler Mevzuatı ve Yardım Toplama Kanunu” konulu bilgilendirme toplantısına İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Arif Atbaş konuşmacı olarak katılırken ildeki STK’ların başkan ve yöneticileri de toplantıya büyük bir katılım sağladılar.  Burada konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Arif Atbaş kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemini vurgulayarak yaptığı sunum eşliğinde bilgiler verdi. Atbaş sunumunda, “Kara para aklama, geniş anlamda; suçlunun suçlarını gizleyebilmek ve elde ettiği suç gelirlerine yasal görüntü kazandırmak amacıyla, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin niteliğini, kaynağını, yerini, durumunu, hareketini ve kime ait olduğunu saklama, örtme veya olduğundan farklı göstermektir. Suç geliri çeşitli yöntemlerle aklanarak, yasal gelir görüntüsü kazandırılmaktadır. Aklama ile bir taraftan öncül suçtan uzaklaşılırken diğer yandan suç gelirlerinin müsaderesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, kara para aklama; yasalarla ortaya konulmuş olan belirli suçlar sonucunda elde edilen para, kıymetli evrak, mal veya diğer ekonomik değerlerin, yasadışı nitelikten çıkarılarak yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilmektedir. Kısaca, kara para aklama kavramı da özü itibariyle kara paranın kayıtlı sisteme dâhil edilme çabasıdır. Kara para aklama benzer nitelikte bir tanımda ise yasal olmayan, suç teşkil eden ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirin yasal ekonomik faaliyetlere sokulması ve bu faaliyetlerde kullanılması süreci olarak ifade edilmektedir” bilgilerini paylaştı.
Toplantıya katılan STK temsilcileri de sunum sonrasında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Arif Atbaş sorular sorarak cevaplar aldılar.