Türkiye’nin en kapsamlı temizlik ve hijyen projesi olan Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar, 81 ilde başladı. Proje kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı(ÖBA)’nda yayınlanan “Okullarda Hijyen Eğitimi Semineri” ile okul idarecileri ve destek personeline temizlik ve hijyen eğitimleri veriliyor. Öğretmenler ise “Hijyen Eğitimi Semineri” videolarıyla okul öncesinden ilkokula, ortaokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci ve veliye bu eğitimleri aktarıyor. Proje kapsamında, öğretmenlerin liderliğinde, “yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi” doğrultusunda sosyal sorumluluk kampanyaları hayata geçiriliyor, iyi uygulama örnekleri tüm Türkiye’de yaygınlaştırılıyor.

Projeye Türkiye genelindeki tüm resmî okullarda görev yapan öğretmenler, öğrencileri ile birlikte oluşturdukları proje ekipleriyle ödüllü “İyi Uygulamalar Yarışması”na başvuru yapabilecek. Yarışma, hijyen temalı uygulamaları kapsayacak.

Detaylı bilgiyi www.tertemizyarinlar.org ve yalova.meb.gov.tr web sitelerinden alabilirsiniz.

Etibank Arazisini Üniversite Devraldı Etibank Arazisini Üniversite Devraldı

Editör: Arda Yavuz