Millî Eğitim Bakanlığınca, resmî ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları ve açıklamalar yayımlandı. Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı. Buna göre, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken; örnek sorular, öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla meydana getirildi.

Akköy İlkokulu’ndan Örnek Etkinlik Akköy İlkokulu’ndan Örnek Etkinlik