Yalova Belediye Meclisinin gündem maddeleri ise şu şekilde;

Erkılınç: Yanlış Yollara Tevessül Edenler Kendilerini Kandırıyor Erkılınç: Yanlış Yollara Tevessül Edenler Kendilerini Kandırıyor

1. Açılış ve yoklama, bir önceki meclis toplantısına ait kararların okunması. 
2. Yalova İmar Planı notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. 3. Yalova Belediyesi ile Yalova Çınarcık Belediyeleri Su Birliği (Yeşil Körfez Su Birliği) iş birliğinde Yalova ilinde yapımı devam eden 'Ana İshale Hattı'nın iş ile işleyişinin yürütülmesini ve proje bedelinin Yalova Belediyesi ile Yeşil Körfez Su Birliği arasında mahsuplaşma yapılmasını belirleyen protokolün imzalanması hususunda Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a yetki verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün teklifi. 
4. İşçi ve malzeme dağıtımında kullanılmak üzere 2 adet çift kabin kamyonet satın alınması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi. 
5. İhtiyaç duyulan müdürlük bütçelerine ek ödenek verilmesi amacıyla ek bütçe yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. 
6. 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. 
7. Belediyemiz ile Yalova Barosu arasında "Baro ve Yalova Belediye Başkanlığı ile Adli Yardım Projesi” isimli projenin imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. 
8. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tekliflerinin görüşülmesi. 
9. Trafik Düzenleme Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. 
10. Plan ve Bütçe Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. 
11. İsim verilmesi ile ilgili tekliflerin görüşülmesi. 
12. İzin Verme Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. 
13. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi 
14. Dilek ve Temenniler 
15. Kapanış.

Yalova-Belediye-Meclis-Toplanti