Cangir, “Olası Marmara Depremi kapımızda iken ve kentimiz ile bu fay birlikte yaşamaya devam ediyorken bizler neyi bekliyoruz?” dedi. ‘Yalova Artık Deprem Dirençli Bir Kent Haline Gelmiştir’ cümlesini kurmak için artık çok fazla zamanımızın kalmadığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilciliği Başkanı Jeoloji Mühendisi Ozan Burak Cangir, “Olası Marmara Depremi kapımızda iken ve kentimiz ile bu fay birlikte yaşamaya devam ediyorken bizler neyi bekliyoruz? Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilciliği olarak tüm yerel yöneticilere acil çağrımızdır. Yalova hiç vakit kaybetmeden Deprem dirençli bir kent haline getirilmek zorundadır. Yerel yöneticiler, STK’lar, kamu kurumları ve halkımızın da iş birliği ile topyekûn adeta bir seferberlik ilan edilmelidir. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak önerilerimizi ve ilk yapılması gerekenleri maddeler olarak sıralıyoruz” dedi.

OYAD Yalova İl Başkanı; Asıl Sorunumuz Para Değil, Ahlak Eksikliği! OYAD Yalova İl Başkanı; Asıl Sorunumuz Para Değil, Ahlak Eksikliği!

Risk Analizi ve Planlama

Yalova’nın deprem riskinin mahalle mahalle belirlenmesi ve detaylı bir yapı-zemin risk haritası oluşturulması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisi Ozan Burak Cangir, “1999 Gölcük depreminden etkilenmiş yapılar tespit edilip ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kentsel dönüşümün önünü açarak teşvik edici politikalar üretilmelidir. Kentsel dönüşüm ofislerinin etkinliğini arttırmak için bir dizi tanıtım vb. projeler üretilmeli vatandaşların gönül rahatlığı ile bu ofislerde tüm sorunlarını anlatabilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır. Geleceğe dönük imar planlanması yapılırken zemin parametreleri, mikro-bölgeleme çalışmaları ve diğer jeolojik tehlikeler mutlaka irdelenmelidir” şeklinde konuştu.

Yapı Denetimi ve Standartlar

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilciliği Başkanı Jeoloji Mühendisi Ozan Burak Cangir, “Belediyeler yeni yapılacak tüm yapıların deprem dirençli konutlar haline gelmesini sağlamak için denetimlerini arttırmalı, yeterli ve donanımlı teknik personel ile sürekli saha da bulunmalı ve yapı denetim kuruluşları ile eşgüdümlü hareket ederek standartları uygulamaya yönelik adım atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Farkındalık

Vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi için yerel yöneticilerin daha fazla çalışma yapması gerektiğini söyleyen Jeoloji Mühendisi Ozan Burak Cangir, “Yerel yönetimler halkı bilinçlendirmek adına diğer kamu kurumları, ilgili STK’lar ve tüm paydaşlarla birlikte afet bilincini arttırmaya yönelik bilgilendirme kampanyalarını düzenli aralıklarla yapmalıdır. Meslek odaları, kamu kurumları ve belediyelerin desteği ile çeşitli sempozyumlar düzenlenmelidir. Meslek odası temsilcileri ile belediye teknik personelinin iletişim halinde kalmasını teşvik edici adımlar atılmalıdır. Diğer yandan Şehrin altyapısı olası bir afet sonrasında dahi aktif çalışması çok ama çok önemlidir. Elektrik, su, iletişim gibi temel hizmetlerinin olası bir afette zarar görmemesi ya da minimum zarar ile atlatması için eski altyapılar tespit edilmeli, gerekirse yenilenmeli ve gerekli güçlendirme sağlanmalıdır” diye konuştu.

Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

Belediyelerin deprem anında ve sonrasında güvenli toplanma alanlarını belirlemeli ve bu toplanma alanlarının tüm kentin bildiği alanlar haline gelmesi için çalışma başlatmalıdır diyen Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova İl Temsilciliği Başkanı Jeoloji Mühendisi Ozan Burak Cangir, “Söz konusu alanların yerlerinin kentin çeşitli noktalarına haritalar yardımı ile işaretlenmeli ve bu haritalar kalıcı hale getirilmelidir. Deprem sonrasında kapısı ilk açılacak olan deprem konteynerlerinin sayısının arttırılması sağlanmalı ve malzemelerin düzenli bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki afetler doğa değil insan kaynaklıdır. Doğal afet yoktur, doğal kaynaklı afet vardır. Ülkemizin ve kentimizin en önemli sorununu görmezden gelemeyiz. Görmezden gelmek acılara, kayıplara, umutsuzluğa göz yummak anlamına geldiğini de bir an unutmamalıyız. Yalova, Marmara Bölgesi içinde doğru projelerle kısa sürede deprem dirençli kent haline gelebilecek bir ilimizdir. Hemen şimdi başlamak zorunda olduğumuz bu sorunu tüm paydaşlarla çözüme kavuşturmak adına siz değerli basın emekçileri nezdinde kamuoyuna saygı ile duyurulur” diyerek sözlerini noktaladı.


 

Editör: Arda Yavuz