Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nden Coşkulu Gençlik Şenliği Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nden Coşkulu Gençlik Şenliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüzce "küresel, çeşitli hızla değişen ve giderek teknolojikleşen bir toplumda öğretmeyi, öğrenmeyi ve insan gelişimini iyileştirme" iddialı misyonumuzla hareket ederek kendimizi çeşitliliğe, eşitliğe ve katılıma adayarak yorulmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızla öğrencilerimizin yaşamlarında olumlu bir fark yaratmayı, kendilerini güvende hissetmelerini ve onları en yüksek potansiyellerine ulaşmaya zorlayan ve motive eden bir ortamda başarılı olabilmelerini sağlamak için sınıf içinde ve dışında en son araştırmalara ve anlamlı öğrenme etkinliklerine katılma yeteneği verme ve eğitim alanında etki yaratma kararlılığındayız. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlarken, eğitimin değişen ortamını ve öğrencilerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın gelişen ihtiyaçlarını dikkate alarak geleceğe bakarken eğitim alanında lider olmaya devam etmek için yaklaşımımızda stratejik olmalı ve kendimizi önümüzdeki zorluklarla ve fırsatlarla başa çıkabilecek şekilde konumlandırdığımızdan da emin olmalıyız. Müdürlüğümüz olarak ilimizde eğitim adına olumlu bir değişim yaratmak için etkili stratejik planlamanın kritik öneme sahip olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz. Tüm bu anlayışlar çerçevesinde; 2024-2028 dönemini kapsayan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı örnek alınarak il stratejik planı hazırlanmış olup stratejik planlama uygulamaları ve stratejik yönetim kültürünün hâkim kılınması için katılımcı bir anlayış ile merkez teşkilatından başlayarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımıza stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılmıştır. Stratejik planlama; hedefleri belirleme, bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemlere karar verme ve bu eylemleri gerçekleştirmek için gereken kaynakları harekete geçirme sürecidir. Stratejik planlar; kurumumuzu eğitim paydaşlarımız ile ortak bir vizyon, misyon ve değerlerle uyumlu hale getirir; üretken karar almayı teşvik eder ve öğrencilerimizin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Hazırladığımız stratejik plan amaç ve hedeflerimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek için paradigması katılım ve fikir birliğine odaklanacak şekilde elimizde kullanacağımız bir rehber olarak planlanmıştır. Stratejik planla etkili stratejik planlamanın hem işlevsel hem de yasal açıdan eğitim ve öğretim planlamalarında paydaş desteği ve paydaş katılımıyla gelen iç görülerle başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bilinci ile mevcut kaynaklar kullanılarak hedeflerimize nasıl ulaşılacağımızın ve okullarımızın eğitim kalitelerini arttırmak ve değişen demografik özelliklere hızlıca yanıt vermek için kullanacağımız rehber niteliğindedir. Bu stratejik planın önümüzdeki beş yıldaki çabalarımıza rehberlik etmesi ve eğitim alanında lider olmaya devam etmemize yardımcı olması amaçlanmış; plan, araştırma, hizmet ve öğrenci başarısı alanlarındaki vizyonumuzu, her bir alan için amaç, hedef ve stratejilerle birlikte ortaya koymuştur. ''2024-2028 Dönemi Stratejik Plan'' hazırlık sürecinde emeği geçen ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Editör: Arda Yavuz