Yalova Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Su Çalıştayı’nı değerlendiren Tema Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan, çalıştayla Yalova’nın susuzluk tehlikesinin farkına vardığına vurgu yaparak, “Çok geç olmakla birlikte yararlı bir girişim olduğunu düşünüyorum. Ancak daha geniş kapsamlı tutulabilirdi. Su Kanunu çıkana kadar bu sorunu çözmek için ilimizde bir üst kurul oluşturulup, çalıştayda alınan sonuçların dikkatle takip edilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

Nurten İLÇİN- Sayın Tezcan, Tema olarak Su Çalıştayı’nın iki gününde de yapılan oturumları titizlikle takip ettiniz. Sizce Yalova’nın su geleceği ve yaklaşan susuzluk tehlikesi adına verimli bir çalışma oldu mu, çalıştayı yeterli buldunuz mu?
Yalova ‘geleceğin su şehri’ olacaktı…80 yıldır oyalandık…

Faruk TEZCAN- Yalova Valiliği tarafından 25-26 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen 1. Su Çalıştayı; Yalova’da suyla ilgili birçok gerçeğin ortaya çıkmasını ya da konuşulur olmasını sağladı. Atatürk tarafından “Yalova geleceğin su şehri olacaktır” denmesine ve Yalova’nın geleceğinin çizilmesine rağmen 80 yıldır oyalandık.
Su Çalıştayı Yalova’nın yaklaşan susuzluk tehlikesinin farkına varmasını sağladı. TEMA olarak Yalova 1.Su Çalıştayı’nı başından sonuna kadar izledik. Çok geç olmakla birlikte yararlı bir girişim olduğunu düşünüyorum. Ancak daha geniş kapsamlı olabilirdi. Başlangıç olması dolayısıyla yine de iyi. Şu anda suyla ilgili birçok sorumlu makam ve kanun, yönetmelik var. Böyle olunca bazı konular ortada kalıyor. Su kanunu çıkana kadar bu sorunu çözmek için ilimizde bir üst kurul oluşturup çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesi ve takip edilmesi yolundaki önerilerin mutlaka dikkate alınıp uygulanması gerekir.

Nurten İLÇİN-Tema’nın hazırladığı bir tasarı var, devlet tarafından hazırlanan Su Kanun Tasarısı’nın yanı sıra, bu konuda neler söylersiniz?

Faruk TEZCAN- Devlet tarafından hazırlanan su kanun tasarısının yanı sıra  Tema Vakfı’nın yaptığı 4 çalıştaydan sonra hazırladığı bir tasarı var. Bazı Sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli yorum ve önerileri var. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Havza Yönetimi Şube Müdürü Saliha Değirmencioğlu  çalıştayda yaptığı konuşmada STK’lardan gelen kanunla ilgili önerilerin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Tema önerisinin esası suyun doğal bir varlık olarak tanımlanması ve korunmasıdır. Tasarının kanunlaşmasıyla su konusunda yaşanan karmaşa son bulacak. Bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.
Konuşmacılar iklim değişikliği nedeniyle kendini göstermeye başlayan su azalmasına dikkat çekerek aslında su zengini bir ülke olmadığımızı aslında su fakiri sayılabileceğimize vurgu yaparak suyumuzu çok dikkatli kullanmamız gerektiğini Yalova’nın bir an önce arazi su kullanım planını yapması gerektiği belirttiler.

Nurten İLÇİN- Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı kirleten bir takım unsurları zaman zaman Tema olarak gündeme taşıyorsunuz, bu konuda neler söylemek istersiniz?

Faruk TEZCAN- Gökçe Barajı’nda organik kirlenme olduğu, bu kirlenmenin baraja karışan kanalizasyon ve yerleşim alanları içinden akan yağmur sularından ve piknikçilerin bıraktığı artıkların sulara karışması ile  oluştuğu anlatıldı. Ancak dikkat çekici bir şekilde 20 yıl önce yapılan baraj arkasına suları atan pompaj tesislerinin artık yeterli olmadığı ve baraj koruma havzasında arttırılmak istenen imar yoğunluğundan kimse bahsetmedi. Sadece yeterli altyapı gerçekleştirilmeden koruma havzası içerisinde yapılaşmaya asla izin verilmeyeceği vurgulandı. Barajdaki kirlenmeye rağmen arıtma tesislerinden alınan suyun sağlıklı olduğu ancak bir an önce arıtma tesisinin yenilenmesi gerektiği ve artık yetersiz duruma yaklaştığı ifade edildi.

Nurten İLÇİN- İçme sularımızla ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından sık sık analizler yapılıyor. Şehir merkezindeki içme suları temiz çıkıyor, ancak köylerde zaman zaman sorun olduğu konuşuluyor, bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Faruk TEZCAN- Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılan değerlendirmeler ve sunulan değerler tüyler ürpertici boyutlardaydı. Yeşil Körfez Arıtma Tesislerinden çıkan suyun ulaştığı yerler dışındaki bütün içme suları alarm veriyor. (Foto- 01 Denetim izlenimi) 100 çeşit parametrenin göz önüne alınarak yapılan tahliller sonucunda oluşturulan tabloda görülen merkezdeki olumsuzluk köy sularının da aynı tabloda değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yalova şehir merkezindeki sularda önemli bir sorun görünmemektedir. Yalova’daki köy sularının çoğu içmeye uygun bulunmamaktadır. İl Genel Meclisi’nden yapılan açıklamada bütün depolara enerji hattı çekilmiş, otomatik klorlama cihazı konmuş ve klor verilmesine rağmen muhtarlıkların nedense bu konuda hassas davranmadıkları ifade edildi. Ancak çalıştaya katılan muhtarlardan herhangi bir ses çıkmamasına anlam veremiyorum. Su değerlerinin en iyi çıktığı yerleşim yeri olarak Kadıköy Beldesi olduğu ortaya çıktı.

Nurten İLÇİN- Yalova’nın gelecekteki su planlamasında ele alınan iki adet baraj ve göletlerden bahsediliyor, siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, Yalova için gelecekteki nüfus senaryoları ele alındığında nasıl karşılıyorsunuz?
Planlanan baraj ve göletler Yalova’nın geleceği açısından olumlu planlamalar…

Faruk TEZCAN- Konuşmacılar her fırsatta Körfez Köprüsü dolayısıyla  Yalova’nın nüfusunun 400 bine ulaşacağı ve su planlamalarının buna göre yapılmasına dikkat çekilirken DSİ tarafından Altınova’da planladığı Karadere ve Kınalı Barajları ile Yalova’nın değişik yerlerine planlanan 6 gölet yatırımlarına Yalova’nın geleceği ile ilgili olumlu bir planlama gözüyle bakılmalıdır.

Ayrıca Gökçe Barajı’na takviye olarak düşünülen Kurtdere (Safrandere) Derivasyon projesi ile Gökçe Barajı’nın besleneceği haberi de çalıştayda ortaya konan önemli bir bilgiydi.

Yapılan açıklamalarda DSİ’nin Yalova’da tarımsal su kullanımıyla ilgili tesisi bulunmuyor.  Tüm birimlerde yeterli su var ancak özellikle köylerde yaşanan su sıkıntısına neden olarak arazi sulaması gösteriliyor.Ayrıca DSİ’den yapılan açıklamada Gökçe Barajı’ndan geçtiğimiz yıl verilen 29 milyon metreküp suyun 9 milyon metreküpünün bedelinin tahsil edilemediğini. Bu kayıp kaçak  suyun  Yalova’nın iki aylık suyu olduğu ifade edildi.
Tema olarak Gökçe Barajı Havzası’nda hassasiyet istiyoruz…

Çalıştayın sonunda yapılan değerlendirmede suyun kullanımında savurganlık yapıldığı bunun önüne geçmek için bilinçlendirme çalışmaları gibi bazı tedbirlerin alınmasının iyi bir başlangıç olacağı kanaatindeyim. 
Biz Tema İl Temsilciliği olarak Gökçe Barajı Havzası’nın korunması konusunda daha hassas davranılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Nurten İLÇİN- Son olarak Yalova’da su ile ilgili kesimleri bir araya getiren Su Çalıştayı’nın amacına ulaştığını ve verimli olduğunu düşünüyor musunuz?

Faruk TEZCAN- Çalıştayın yapılmasını sağlayan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Yalova Milletvekili Temel Coşkun’a, emeği geçen Yalova Valiliği, Özel İdare ve Kent Konseyi’ne Tema Yalova Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz. Ancak koşulanlar gerçekleştirilmeli bu çalışmanın devamının getirilmesi gerekir. İlerde yapılacak çalışmalara su ve turizm ilişkisi, deniz suyu, yer altı suları, kaplıca suları, arazi sulamaları konularına da ağırlıklı olarak yer verilmesini öneriyor, yerel yönetimler olarak belediyelerin daha fazla ilgi göstermesini diliyoruz”