Kent Konseyi’nin işleyişi hakkında bilgi veren Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Erkan Çetintaş, “ Kent Konseyi’nin yapısal özellikleri dışında diğer anlaşılması gereken hususları da kuruluş ilkleri ve amaçlarıdır. Kent Konseyi belli ilkeler ve prensipler dahlinde kurulmuş yapılar. Zaten kuruluş itibariyle yerel gündem süreçlerine kadar mazilere gitmekte…  Kuruluş amaçları zamanında özelikle yerel yönetimlere katılımcılık anlayışıyla yol göstermek… Dolayısıyla katılımcılık ilkesi Kent Konseyleri açısından en önemli kuruluş ilkleri arasında yer alıyor. Bununla beraber kapsayıcılık, eşitlik ilkesi, cinsiyet eşitliği... Bununla beraber demokratik yönetim, birlikte yönetim, ortak akılla yönetim… Bunlar Kent Konseyi’nin temel ilkeleri arasında yer alıyor. Birde özellikle Kent Konseylerinin siyaset üstü özelliklerinden bahsetmek lazım. Çünkü Kent Konseyleri bünyesinde bütün siyasi partileri barındırıyor. Ama hepsiyle eşit mesafede… Kent Konseylerinden beklenen, herhangi bir siyasi partinin çıkarları doğrultusunda hareket etmemesi ama hepsini kapsaması… Zaten katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleriyle doğrudan alakalı yapılar, bağımsız yapılar, tamamen kentin menfaatleri için hareket eden yapılar… Yönetişim kavramı, Kent Konseyleri için çok önemli. Bu ilke doğrultusunda hareket etmeli. Dolayısıyla organlar arasında ve yapılar arasında iletişim Kent Konseyleri için çok önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu ilkeler doğrultusunda Kent Konseylerinin yapısını da inceleyecek olursak, özellikle organlarından bahsedecek ve bu organlar arasında ilişkiden bahsedecek olursak, Kent Konseyi’nin en temel organı onun bir bakıma parlamentosu, milletvekillerinin olduğu yer olan genel kurulu... Şuan bizim Kent Konseyimizin yaklaşık 250’ye yakın Genel Kurul üyesi mevcut. Bunların her birini birer parlamenter, milletvekili olarak görebiliriz. Bir Kent Konseyi içerisindeki organ, karar alma organı ve bir Kent Konseyi’ndeki organlar bu Genel Kurulda çıkacak kararlar doğrultusunda hareket etmekle yükümlü. Karar merciimiz burası. Yani meclisimiz… Yalova Meclisi olarak da ifade edebiliriz. Yine bu organ içerisinden seçilen bir yürütme kurulumuz var, bir de Kent Konseyi başkanımız var. Bunlar da 2+3 yıl şeklinde seçiliyor. Öncelikle Belediye Başkanı seçimleri yapılıyor. Belediye Başkanlığı seçimleri icra edildikten sonra 2 yıllığına bir başkan ve yürütme kurlu seçiliyor. Ardından 2 yılın sonunda 3 yıllığına bir başkan ve yürütme kurullu seçiyoruz. Yürütme Kurulu ve Başkan’da, Genel Kurul’dan çıkan kararlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetleri yürütmekle görevli organlar… Bu organlarımızda, Yürütme Kurulu olsun, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Kurul olsun, bu organlar arasında bir ast üst ilişkisi söz konusu değil. Tamamen iletişim temelli, sorumluluk temelli bir ilişki söz konusu. Bu organların dışında bir de Kent Konseyi’ndeki idari faaliyetlerin ve tüm işlemlerin kolaylaştırıcı statüsünde tüm evraklardan sorumlu olan, yine Genel Kurul’dan ve Yürütme Kurulu’ndan çıkacak kararlar doğrultusunda hareket etmekle sorumlu bir Genel Sekreterlik mekanizması var. Genel Sekreteri, Yalova Belediyesi 3 isim arasından seçiyor. Genel Sekreterlikte buradaki sevk ve idareden sorumlu yapı. Yine bu yapının da diğer organlar ile ast üst ilişkisi söz konusu değil. Bir de mutfak organı olarak tabir edebileceğimiz, üretim mekanizması olan meclislerimiz ve çalışma gruplarımız var. Şu an Yalova Kent Konseyi olarak 3 meclisimiz bulunmakta. Kadın Meclisimiz, Engelli ve Gençlik Meclisi… Çalışma grupları olarak da kurumlarına göre; Afet Çalışma Grubu, kültür Turizm Çalışma Grubu, Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu gibi gruplarımız var. Bu çalışma gruplarının da temel hedefi aslında o kentin kendi ilgili olduğu alanlarda sorunlara yönelik çözümler üretmek, önerileri getirmek, projeler geliştirmek. Meclislerimizin de görevler ha keza aynı şekilde. Bu organlarımızın da Genel Kurulumuz, Yürütme ile ve diğer organlarla herhangi bir şekilde aralarında ast üst ilişkisi söz konusu değil. Bunlar demokratik bir temelle, demokratik bir anlayışla hareket etmesi gereken yapılar. Kent Konseylerinin bunun dışında Belediye ile olan bir bütçe ilişkisi söz konusu. Bununla birlikte Belediyelere de kendi bünyesinde olan önerileri, fikirleri iletmekle sorumlu Kent Konseyleri… Koordineli bir şekilde çalışmalı, iletişim halinde çalışması gerekiyor. Kent Konseyi’nin yapısı genel hatlarıyla bu şekilde” İfadelerini kullandı.

Eğitim Neferi Niyazi Bektaş’ın Kaleminden Eğitim Neferi Niyazi Bektaş’ın Kaleminden

Konuşmacı/Erkan Çetintaş

Kameraman/Duygu Saral

Editör: Rümeysa Şahin