Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vesile Adıgüzel Ankara'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde sunumunu yaptı. Psikiyatri Hemşireliği Derneği ve Uluslararası Kongrenin de Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Öğretim Üyesi Vesile Adıgüzel, "Postpartum Dönemdeki Annelerde Uygulanan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi Destekli Yaklaşımın Anksiyete ve Aleksitimi Üzerine Etkisi" çalışmasını sözel sunum olarak gerçekleştirdi.

"Öğretmene Verilen Değer, Her Şeye Değer" "Öğretmene Verilen Değer, Her Şeye Değer"

yalova-universite-ankara-sunum-hemsire-psikiyatri2