31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kayıtlı oldukları muhtarlıklarda seçmen kağıtları askıya çıktı. Mahalle ve Köy Muhtarları seçmen listelerini Muhtarlıklarına astılar. Listelerde herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek isteyen seçmenler kayıtlı oldukları Muhtarlığa giderek listeden kontrol edebilecek ya da E-Devlet’teki Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama bölümünde bir hata olup olmadığını görebilecek.

Hastane Yolunda Son Durum Hastane Yolunda Son Durum

“Seyyar sandık uygulaması köyler ve kırsal mahallelerde yok”

Seçmen Listelerinin 4 Ocak Perşembe günü askıya çıkmasının ardından Yalova Valiliği, Yalova’daki seçmenleri bilgilendirmek amacıyla bir mesaj paylaştı. 1 Ekim 2023 tarihi esas alınarak oluşturulan seçmen listelerinin bugün askıya çıktığını açıklayan Valilik, 17 Ocak Çarşamba gününe günün kadar askı listelerine itiraz hakkının olduğunu vurguladı. Valilik, “Yaşlı, hasta ve engelli olanların seyyar sandıkta oy kullanmak için 4-17 Ocak tarihleri arasında muhtarlığa veya İlçe Seçim Kuruluna ya kendileri ya da bir yakınları tarafından müracaat etmeleri gerekmektedir” açıklamasını paylaştı. Valilik, seyyar sandık uygulamasının köyler ve kırsal mahallelerde bulunmadığını, ayrıca muhtar seçimi için seyyar sandıkta oy kullanılamayacağını belirtti.

"Askı Döneminde (4 Ocak - 17 Ocak 2024 tarihleri arasında)"

Seçmen kütüğünde kaydı olmayanlar, kayıtlarında değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler veya yerleşim yerini değiştirmek isteyenler;

Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

"Görme ve Ortopedik Engelli Seçmenler"

Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz "Engelli Beyan Formu"nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz "Engelli" olarak güncellenecektir.

"Hastalığı veya Engeli Sebebiyle Yatağa Bağımlı Seçmenler"

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden seçmenlerden;

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 4 Ocak - 17 Ocak 2024 tarihleri arasında "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya "Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formunu" doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabileceklerdir.

Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerin müracaatları halinde yeniden sağlık raporu istenmez.

Haber/Göktuğ Doğukan Yüksel

Editör: Arda Yavuz