Yakın gelecekte dünya savaşlarının su yüzünden çıkacağı akademik çevrelerce dile getiriliyor.
İklim değişikliği ve El Nino etkisi ile dünyamızda insanların yaşamı için olmazsa olmaz su en ön plana çıkıyor.
İlimiz 3 büyük metropol arasında yatırımcılarımızın gözdesi konumda. Bu yatırımlar sonucu alacağımız göçlerde değerlendirildiğinde, gelecekte ilimizin ihtiyacı olan su miktarı en önemli konumuz oluyor.
Sayın Valimiz su konusu ile ilgili toplantı yapmış. Bir de detayları İl Özel İdare yetkili ve personeliyle konuşmuş.
Başka bir bilgi yok, açıklama yok. Valimize şu bilgiler verildi mi?
Gazetemiz tarafından Yalova ve ilçeleri, köylerinde seçilmiş muhtarla yapılan röportajlarda görülen şu ki, susuzluk şimdiden Yalova’nın sorunu haline gelmiş durumda. Gerek merkez gerek köylerde muhtarlarımızda su sıkıntısı ilk dert olarak dile getiriliyor.
Suyumuzda durum daha şimdiden bu durumda iken, 16.08.2021 tarihinde onaylanan 50 binlik planlarında 2035 yılında ilimizin nüfusu 690.700 olarak öngörülmektedir. Bu nüfusa göre 2035 yılında evsel su kullanımına uygun su miktarı 37.815.000 metreküp olacaktır. Bu rakamda kişi başına günlük 150 litre su kullanımı öngörülmüştür. (TÜİK rakamlarına göre ülkemizde kişi başı su tüketimi 228 litredir.)
Bu öngörünün düşük olma nedeni ilimizin su kaynaklarının çok kıt olmasıdır. Şimdilerde ise yapımı sürmekte olan OSB’lerin faaliyete geçtiği düşünülürse durum daha da sıkıntılıdır.
Türkiye ortalamasına göre hesap edersek 2035 yılında su ihtiyacımız 690.700 x 228 x 365: 57.421.800 metreküptür.
Bizim 50 binlik plan öngörülerimize göre ise kullanma suyu için 37.815.000 metreküp, endüstriyel su için 10.860.000 metreküp, turizm suyu için 2.715.000 metreküp, tarımsal su kullanımı için 5.430.000 metreküp, toplamda 2035 yılında 56.820.000 metreküp suya ihtiyacımız olacağı öngörülmektedir.
Günümüzde kullanılmakta olan Gökçe Barajımızın yıllık su kapasitesi 37.000.000 metreküp, Armutlu Laledere Barajı 4.300.000 metreküp su kapasitesine sahip toplamda 41.300.000 metreküp içme, kullanma, sulama, turizm ve sanayi suyu kapasitemiz bulunmaktadır.
Görünen çok net olarak ortadadır ve su kaynaklarının arttırılmasına acil ihtiyaç vardır.
Merkezde konuşulan Çağlayan Barajı, Armutlu’da ihale aşamasına giren gölet, Elmalık’ta düşünülen gölet yanında 2035 yılına kadar hızlı bir projelendirme ve yapıma ihtiyacımız vardır.
Bunun yanında altyapı kaynaklı kayıp kaçak miktarı da düşünüldüğünde yeni arayışlar şart olmaktadır.
Dünyada yaşanan iklim değişikliği gibi gelecekte bölgemiz kuraklık sorunu da yaşarsa çok büyük sıkıntılar ilimizi beklemektedir.
Sanayi ve turizm yatırımları düşünülürken aynı paralelde suya olacak ihtiyacın nereden karşılanacağı da düşünülmelidir.