KOOP-DES 2024 Yılı İlk Destekleri Açıklandı KOOP-DES 2024 Yılı İlk Destekleri Açıklandı

Törende konuşan Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, projeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı ve çiftçilere projenin amacını ve önemini vurguladı. Ayçiçeği üretiminin bölgede ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Müdür Parıldar konuşmasına şöyle devam etti: “İnsan gereksinimlerinin karşılanmasında ihtiyaç duyulan önemli enerji kaynaklarından biri de bitkisel yağlardır. Ülkemiz, bitkisel yağ ihtiyacının yaklaşık % 50’sini ayçiçeğinden elde etmekte olup yağlık ayçiçeği üretimi genelde Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. İlimiz İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlere yakın olduğundan tarım alanlarımız üzerinde büyük ölçüde tarım dışı kullanım baskısı bulunmaktadır. Birim alanda getirisi yüksek tarımsal ürünler üreterek tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayıp tarım arazilerinin etkin kullanılmasını hedefleyerek projeler üretmeye çalışıyoruz. İlimizde 218.540 dekar tarım arazisinin 118.490 dekarlık kısmı (2. Ekilişler dahil edilirse 122.243 Da) işlenmektedir. Diğer bir ifadeyle etkin kullanılmayan 100 Bin dekar arazi bulunmakta olup bu arazileri tarımsal üretime kazandırmak ve düşük gelir elde edilen tarla ürünlerinin yerine birim alanda getirisi yüksek ürünlere yönelerek çiftçilerimizin gelirini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Yalova Aycicek Tohum Dagitim Toren Ciftci (1)Bu amaçla 2021 yılında "Yalova İlinde Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Arttırılması Projesi" kapsamında Bakanlığımız ve İl Özel İdare desteğiyle 1.500 dekar, 2022 yılında 2.000 dekar alanda proje uygulayarak 2020 yılında 1.906 dekar olan Ayçiçeği ekiliş alanı 2023 yılı itibariyle desteklerimizle %132 artarak 4.423 dekara ulaşmıştır. Üretim miktarı ise 2020 yılında 409 ton iken %143 artarak 993 tona ulaşmıştır. İlimizde Ayçiçeği ekiliş alanlarının % 80’i Çiftlikköy % 20’si ise Altınova ilçelerimizdedir. Ayrıca 2022 yılında üretimini gerçekleştirdiğimiz yağlık ayçiçeği ürünlerinin tamamına yakını yüksek rakamlarla ilimizde bulunan bir firma tarafından değerlendirilmek üzere satın alınmıştır.

Yalova Aycicek Tohum Dagitim Toren Ciftci (2)2023 yılında ülkemiz için stratejik öneme haiz Yağlık Ayçiçeği üretimini arttırmak üzere tohum bedelinin % 44’ü Bakanlık katkısı, % 56’sı çiftçi katkısı olmak üzere toplam 450.000 TL bütçeli 2.500 dekar alanda proje uygulamıştır.  Bu projeden toplam 73 çiftçimiz yararlanmıştır.

Aynı zamanda 2023 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce geliştirilmiş olan 2 çeşit Milli Hibrit Ayçiçeği tohumlarını Çiftlikköy ve Altınova ilçelerimizde 6 farklı tarla koşullarında toplam 150 dekar alanda demostratif proje uyguladık. Bu çalışma sonunda Bir çeşit (TR2242CL)  ilimiz topraklarına daha uyumlu ve verimli olduğu tespit edilmiştir.

Yalova Aycicek Tohum Dagitim Toren Ciftci (4)Bu deneme ile birlikte yerli ve milli ayçiçeği tohumunun verim ve kalite değerlerini görünür kılınarak çiftçilerimiz tarafından da verimleri görülmüştür.

Bu yıl Bakanlığımız “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında ülkemiz için stratejik öneme haiz Yağlık Ayçiçeği üretimini arttırmak üzere tohum bedelinin % 64’ü Bakanlık katkısı, % 4’ü Özel İdare Katkısı ve  % 32’si çiftçi katkısı olmak üzere toplam 1.146.000 TL bütçeli 4.000 dekar alanda proje uygulanacaktır.  Bu projeden toplam 120 çiftçimiz yararlandırılacaktır.

Yalova Aycicek Tohum Dagitim Toren Ciftci (5)Aynı zamanda 2023 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce geliştirilmiş olan 2 çeşit Milli Hibrit Ayçiçeği tohumlarının demostrasyonu yapılmış bir çeşit verimli bulunmuş bu yıl 1000 dekar alanda Merkez ilçemiz, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerimizde ekimi gerçekleştirilecektir. Kademeli olarak yerli çeşit kullanımının arttırılmasını hedeflemekteyiz.

2024 yılında 14 farklı kategoride uygulanmak üzere İl Müdürlüğümüz tarafından 18 proje hazırlanmıştır. Bu projelerden 1’i onaylanmamış olup, kalan 17 projenin 16’sı onaylanmış durumdadır. Projeler kapsamında 1.570 üretici ve yetiştiricimize 5.511 dekar alan için yaklaşık 24 Milyon birim proje ürünü dağıtımı ve hizmet alımı yapılarak 14,6 Milyon TL kamu desteği sağlanacaktır. Sağlanacak olan bu desteğin 10,1 Milyon TL’lik kısmı Bakanlığımız (%49’u)  tarafından; 4,5 Milyon TL’lik kısmı ise Yalova İl Özel İdaresi (%22’si) tarafından karşılanacaktır. Ayrıca uygulanacak projelerimize 6,2 Milyon TL (%30’u) tutarında üretici katkısı da alınacaktır. Projelerimizin tamamının onaylanması durumunda 2024 yılında kümülatif olarak 20,8 Milyon TL proje değerine ulaşılacaktır. Projelerdeki kamu desteği oranı %70 düzeyinde gerçekleşecektir. Projelerimiz aracılığıyla çiftçilerimizle üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kıymetli çiftçilerimizin 2024 yılında da ürünlerinin bol kazançlarının bereketli olmasını diliyor saygılar sunuyorum.”

Yalova Aycicek Tohum Dagitim Toren Ciftci (6)

Editör: Arda Yavuz