Engelli Meclisi Başkanı Özdemir; Olması Gereken Engellilerin Toplum İle Bütünleşmesi Engelli Meclisi Başkanı Özdemir; Olması Gereken Engellilerin Toplum İle Bütünleşmesi

Yalova’da yaşayan gençlerin başlıca sorunlarından bahseden Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz, "Barınma, ulaşım ve sosyal alanlar olarak 3 başlıkta ele alabiliriz. Bu hafta ulaşım ile ilgili şehir gençliğinin yaşadığı sıkıntıları kanaatimizce ortaya koyduğumuz birtakım çözüm önerilerinden bahsedeceğiz. Artan maliyetlerle birlikte minibüs ücretlerinin artması hepimizin sorunu. Üniversite gençliği, bu noktada şehirde bir çözüm istiyor” dedi.
“Üniversite ve belediyeler ortak bir protokol hazırlamalı”
Başkan Ayaz, minibüs sisteminin devam etmesi üzerine şehirde yaşayan öğrencilerin, öğrenci kartının olmadığını artık halk otobüsü metoduyla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayaz konuşmasına şöyle devam etti:”Yalova, halk otobüsü geleneğine sahip olmayan bir il. Şehirde ki karar alıcıların yani belediyelerin tamamının birlikte hareket ederek bir çalışma ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmayla Yalova'da ki gençlerin ulaşım ücretlerinin halk otobüsü metoduyla sübvanse edilmesinden geçiyor. Şehirde ki gençlik bununla birlikte bir kent kartın ya da öğrenci kartının olmasını talep ediyor. Hem belediyelerin hem de üniversitenin temel olarakta ön alması gereken bir konu. Koru, Çınarcık, Termal belediyesinin kendi sınırları var ve kendi minibüs hatları oluşmuş vaziyette. Bu noktada takdir edersiniz ki üniversite öğrencileri bir yerde kümelenmiş değil. Çeşitli ilçelerde, beldelerde yaşayan öğrenciler var. Üniversite öğrencilerinin hem şehre ulaşımlarını hem de bulundukları yerden üniversiteye ulaşımlarını kapsayan bir çalışma yapılmalı. Kent Konseyi olarak bizde bu çalışmaya elimizden ne geliyorsa ortaya koymaya hazırız. Üniversite, belediyelerle görüşüp gerekli prosedürlere uyularak bir protokol hazırlanmalı, üniversite öğrencilerine indirim kolaylığı sağlanmalıdır. Öğrenci kartı, şöyle bir önem arz ediyor. Bize gelen sorunlardan bir tanesi de üniversite öğrencilerine indirim uygulanıyor fakat uygulanan indirim 9 ayla sınırlı kalabiliyor. Yazın biz size indirim yapmıyoruz diyen minibüs şoförleriyle de karşılaşabiliyoruz. Bu noktada da bir düzensizlik olduğu görülmekte. Bu düzensizliğinde şehirde ki belirlilik açısından da bu karta ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Kent Konseyi olarak kamuoyuna bildirmeye, haberdar olmaya ve sorgular olmaya davet ediyoruz. Genç arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu konuyu kendi mecralarında hukuka uygun bir biçimde gür bir sesle dile getirmeleri gerekiyor. Ulaşım ile ilgili şehirde ki karar alıcılarla çözüm üretmeye ve üretilen çözümünde yardımcısı olmaya hazırız.”