Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Uluslararası kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FAFT) 2021 yılında gri listeye aldığı Türkiye’yi 28 Haziran 2024 itibarı ile gri listeden çıkardı.

Türkiye Hazine Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ilişkin basın açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

Türkiye’ni gri listeye alınmasının nedenini aşağıdaki FATF’ın karar metnindeki sekiz başlıktaki iyileşmeleri  okuduğumuzda, anlayacağız. Gri listeden çıkmak, ekonominin durgunluğa girdiği bu günlerde  dış borçlanmada uluslararası finans kuruluşlarından finans temininde  Türkiye’nin elini güçlendirecektir.

FATF'nin Türkiye’yi  gri listeden çıkarma karar metnindeki sekiz başlık aşağıda belirtilmiştir ki, bu kararı okunduğumuzda anlamamız  gereken  geçtiğimiz yıllarda ülkemizdeki mali suçların ne boyutta olduğudur.

FATF'nin Türkiye’yi  gri listeden çıkarma karar metnindeki sekiz başlık;

*İlk başlıkta mali istihbarat biriminde, yüksek riskli sektörlerin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla mücadele uyumluluğunun denetlenmesine daha fazla kaynak ayrılması ve genel olarak yerinde denetimlerin artırılması konusunda ilerleme sağlandığı belirtildi.

*İkinci olarak özellikle kayıt dışı para transferi hizmetleri ve Döviz büroları için ve yeterli, doğru ve güncel gerçek sahiplik bilgisi gereklilikleri ile ilgili olarak kara para aklama/terörizmin finansmanı ile mücadele ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanması konusuna vurgu yapıldı.

*Takip eden maddede kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımının geliştirilmesi ve mali istihbarat birimi tarafından proaktif yayılımların artırılması konusundaki ilerleme gösterildi.

*Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütmek de FATF'nin dikkat çektiği maddelerden biri oldu.

*Suçtan kaynaklanan varlıkların geri alınması ve terörizmin finansmanı davalarının takibinden sorumlu makamlar için net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri ve ölçütler belirlemek ve risk değerlendirmelerini güncellemek ve politikayı bilgilendirmek için istatistikleri kullanmak da FATF'nin karar metninde yazdığı unsurlardan biri oldu.

*Terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek, BM tarafından belirlenmiş gruplarla ilgili terörizmin finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermek ve terörizmin finansmanı soruşturmalarının finansman ve destek ağlarını belirleyecek şekilde genişletilmesini sağlamak konusunda da ilerleme sağlandığı belirtildi.

*FATF'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 ve 1267 sayılı kararları kapsamındaki hedefli mali yaptırımlara ilişkin olarak, Türkiye'nin risk profiline uygun olarak, BM tarafından belirlenmiş gruplara ilişkin yurt dışı talepleri ve yurt içi atamaları takip etmek konusunda da eksikliklerin giderilmesi konusunda ilerlemeye vurgu yapıldı.

*Son olarak kararda terörün finansmanı için kötüye kullanılmalarını önlemek amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşların gözetimine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulamak, sektördeki çok çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlara erişim sağlamak ve geri bildirimlerini almak, uygulanan yaptırımların herhangi bir ihlalle orantılı olmasını sağlamak ve denetimin kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama gibi meşru faaliyetlerini aksatmamasını veya caydırmamasını sağlamak için adımlar atmak konusundaki gelişmelere dikkat çekildi