Sevgili okurlarım. Bugünkü yazımda Yüce Allah biz kullarına (Bakara Suresi ayet 269 da) mealen biz kullarına şöyle buyurmaktadır: Allah hikmeti dilediğine verir. Kimine hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde mealen biz ümmetine şöyle buyurmaktadır: (Hikmet meclisinde) oturup hikmetli şeyler dinleyen, sonra da arkadaşına dinlediklerinin sadece kötülerini zararlılarını anlatanın hali şu adama benzer: Adam bir çobana gelip der ki: Ey çoban! Süründen bana kesime uygun bir koyun ver! Çoban da: ‘Git, en iyisinin kulaklarından tut ve getir’ der. Adam koyunlarının içine girer ve sürünün köpeğinin kulaklarından tutup getirir. (Kaynak: İbn Mace, Zühd 15; İbn Hanbel 11, 353) Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. (Kaynak: Şu’ara Suresi, 83)

Sevgili okurlarım. Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur. (Taha Suresi, ayet 8.) En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerlerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Güzel isimlerle Allah’a dua edin. (Kaynak: A’raf Suresi, ayet 180)

Sevgili okurlarım. İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler Allah’a aittir. (Kaynak: İsra Suresi, ayet 110)

Amin.

İsa GÜNEŞ/Köşe Yazarı