Kadın girişimcilerin sayıları ile kadın girişimcilere sağlanan finansman desteği  her geçen gün artış gösteriyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı verilere göre, 30 Haziran sonu itibarıyla açık kredisi bulunan kadın girişimci sayısı 320 bine kullanılan kredi tutarı ise 123 Milyara ulaştı. 2022 yılı sonuna göre altı aylık kullanılan kredilerdeki artış oranı ise %38’leri buldu.

Kadın girişimcilerin %60’ı hizmet sektöründe faaliyet göstermekte. Toplam çalışan kadınlar içinde işveren olarak çalışan kadın sayısı oranı %11,5, kendi nam ve hesabına çalışan kadın sayısı ise %19.1 oranında.

Ekonomik kalkınmada insan vazgeçilmez bir unsur olduğuna göre, kadınların ekonomiye katkılarını maksimum düzeye çıkarmak zorundayız.

Kadın girişimcilerin faaliyette bulunduğu coğrafi bölgelere baktığımızda;  Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi  kadın girişimcilerin en yoğun olduğu bölgeler. Son yıllarda başarılı kadın girişimcilerimize, Trendyol-Demet Mutlu, Bıg Chefs-Gamze Cizreli, Tutumluanne.com-Özden Pusat, Denebunu-Duygu Akbulak, Armut.com-Başak Taşpınar Değim, Doğan online-Hanzade Doğan Boyner, Gülsha-Gülşah Gürkan’ı örnek gösterebiliriz.

İlimiz Kadın yöneticiler, kadınların sosyal ekonomik alanlara katkısı  açısından diğer illere göre daha şanslı.  1995 yılında il olan Yalova’nın İlk kadın Valisi Sayın Esengül Civelek, Türkiye’nin 2. Kadın Emniyet Müdürü Sayın Nurdan Canca,  Sayın Tuğba Yılmaz ve geçtiğimiz ay valilik göreve başlayan Sayın Dr. Hülya Kaya atanan kadın yöneticilerimiz.   Baro Başkanımız ve Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Oda Başkanlarımızda ilimizde seçilen kadın yöneticilerimiz.

Baro ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası gibi sosyal  branşlarda faaliyet gösteren akademik odalarımızda  ise kadın ve erkek üye sayıları neredeyse eşitlenmiştir.

İlimizde görev yapan kadın Valilerimizin ve Emniyet Müdürümüzün geçmişte emeklerini ve ürettiklerini herkes yakından biliyor. Özellikle Sayın Esengül Civelek’in TİGEM arazilerini ilimizin Süs Bitkileri sektörüne   kazandırmak için gösterdiği çabayı yakından biliyorum.

İlimizde kurulan kadınların öncü olduğu üretim Kooperatiflere, babadan kalma işlerini devam ettiren, her geçen gün sayıları artan yeni  işletmeler açan kadın girişimcilere baktığımızda kadın girişimciler ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak halen genelimiz  kadınların birlikteliklerine tereddüt ile bakıyoruz. Olumsuz bir şey olduğunda destek olmak yerine işte birkaç kadın birlikte olunca.......diye hafiften kinayeli konuşabiliyoruz.  Aslında aynı olaylar fazlası ile  erkeklerin birlikte olduğu gruplarda da yaşanıyor. Hatta seviye yerlerde. Sosyal medya paylaşımlarına bu gözle bakın haklı olduğumu göreceksiniz.

Valimiz Sayın Dr. Hülya Kaya’nın ayağının tozu ile  hızla ilimize katkı sağlamak, üretmek için ne kadar emek sarf ettiğini görüyoruz.  Bunun görevi sürece devam edeceğine inanıyorum.

Sonuç olarak; Kalkınmamız için  kadınların ekonomik hayatın her alanında maksimum düzeyde  yer alması kaçınılmazdır.Bu konuda herkes üzerime düşeni fazlası ile yapmalıdır. Tarım, Turizm gibi üretim ve hizmet sektörlerinin ağırlıkta olduğu ilimizde atanan ve seçilen yöneticilerimiz, tüm sivil örgütlerimiz , Üniversitemiz kadın girişimcilere, kadınlarımıza işgücü sağlayacak yatırımlara destek ve öncelik vermelidirler.