110 bini aşkın eğitimli bir örgüte güvenerek her türlü yeni uygulamayı getiriyor kurumlar, hiç endişe duymadan. Son yıllarda yapılan değişiklikler, çıkarılan kanun, tebliğ, yönetmelikler ve dijital ortama geçiş süreci kimlere güvenerek uygulanmaya başlandı. Bu değişiklikler hayata nasıl sorunsuz geçirildi.  Bunların hiçbiri Mali Müşavirler olmadan hayata geçirilemezdi.  Birkaç yıldır inatla asgari ücret tarifesinde yapılan düşük oranlı artışlara karar verenlere, Mali Müşavirlerin desteği olmadığı takdirde ne kadar başarılı olabileceklerini anlatmak, yaşatmak gerekir diye düşünüyorum.
Bütün bunlara rağmen Mali Müşavirler üst örgütü TÜRMOB ve diğer Odalar ise halen bütçelerinin büyük bir bölümünü yapılan yenilikler ile ilgili eğitimlere harcıyorlar.
Yaptığı işler ile ilgili müteselsil sorumlu kılınan bir meslek Mali Müşavirlik mesleği. Bir örnek vermek gerekirse, bugün ihtiyaca cevap veremeyen ve  yenilenemeyen tek düzen hesap planına aykırı hesap kullanmanın cezası 40 bin TL. 
Mali Müşavirleri artık güldürmeye başlatan yeni ücret tarifesi artışı sonucunda tepkilerini bir fıkra ile anlatarak devam eldim.
Padişahlardan biri, yeni vergiler koyduğunda ya da mevcut vergileri artırdığında, sadrazama;
‘’ Git bakalım, halkın arasında bir dolaş. Vergilere alışmışlar mı? ‘’ dermiş. Sadrazam da, halkın arasında dolaştıktan sona padişaha
‘’ Padişahım, halkın suratı biraz asık, canı da sıkılmış durumda ama işlerine devam ediyorlar.’’
Dediğinde padişah da şu şekilde yorum yaparmış.
‘’ Tamam, demek ki sorun yok. Alışırlar alışırlar.’’ Bir süre sonra yine vergiler artırıldığında, padişahın talimatı üzerine sadrazam halkın arasında dolaşır ve izlenimlerini aktarırmış;
‘’ Padişahım, bu kez suratları çok asık. Merhaba desen, yüzüne dik dik bakıyorlar. Sonraki her an kavga edecek gibiler. Suratlarından düşen bin parça. Galiba bu kez vergileri çok artırdık.’’
‘’ Yok yok. Merak etme sen. Önemli bir şey gözükmüyor. Alışırlar, alışırlar.’’ Bu böyle devam etmiş gitmiş. Günlerden bir gün, yine yeni vergiler getirildiğinde, sadrazam halkın arasına karışmış, dolaşıp geldiğinde şaşkın bir vaziyetteymiş. ‘’Padişahım hiç sormayın. Bu kez kafam karmakarışık. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Herkes çok neşeli, gülüyor hatta sokaklarda dans ediyorlar, oynuyorla. Aman' demiş padişah.- Eğer halk dans etmeye ve oynamaya başladıysa, demek ki durum çok kötü . Hiçbir şeyi umursamıyorlar demektir. Galiba vergileri çok artırdık. Hemen vergileri indirelim. Yoksa perişan oluruz...’’ 

Asgari ücretin %106 artış gösterdiği 2023 yılı ile ilgili ücret tarifesindeki %58’lık artış artık siz bu işi yapmayın, yada layıkıyla yapmayın dan başka bir şey değildir.
Asgari ücret tarifesini yayınlamamak  ve bunu serbest piyasaya bırakmak daha doğru bir yoldur.

Bu konuda İstanbul Odamızın açıklama ise aşağıdaki gibidir.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında, mali müşavirlik asgari ücretlerinin önemli ölçüde erimesi nedeniyle, TÜRMOB tarafından odalardan gelen talepler de değerlendirilerek yaklaşık 4 aydan beri çalışmalar yapılmıştır. Birliğimizce mali müşavirlik asgari ücret tarifesine %106 oranında artış yapılması gerektiği hesaplanmış, buna göre hazırlanan tarife taslağı gerekçeleri de ortaya konulmak suretiyle onay için Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmuştur. Tarifeye ilişkin beklenti ve taleplerimiz Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK dahil Bakanlığın hemen her kademesine detayları ile anlatılmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek tarifeye yeniden değerleme oranının (%58,46) üzerinde bir artış yapılmayacağını belirtmiş, bütün uğraşlarımıza karşın tarife bu şekilde yayımlanmak üzere Resmî Gazete’ye gönderilmiştir.
Ülkemiz enflasyonla mücadelesine saygı duymakla beraber, diğer meslek grupları için dikkate alınmamasına rağmen mali müşavirlik ücretlerinin enflasyonu artıran bir unsur olarak değerlendirilmesini doğru bulmuyor ve %58,46 artışlı bir tarifenin uygulanabilir olmadığını düşünüyoruz.
Son yıllarda mali müşavirlik mesleğinin en temel girdileri olan asgari ücrette, sarf malzemelerinde, posta ücretlerinde ve enerjide meydana gelen artış oranları ile mesleki tarifemizde yapılan toplam artış oranları dikkate alınarak sadece yaşanan reel kayıplarımızın giderilmesi amacıyla 2023 yılı mevcut tarifemizin % 106 oranında artırılması beklenirken, % 58,46 oranında artışın yapılacak olması ekonomik gerçeklikle ilgisi bulunmayan ve gerçek hayatta uygulanabilir olmayan bir tarife yapısının ortaya çıkmasına yol açacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığının mükelleflerin vergiye uyumu ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların teknik anlamda bütün yükünü omuzunda taşıyan Ülkemizin vergi gelirlerinin toplanmasını sağlayan, özellikle bu yıl ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi işlemlerinde işletmelerimizin mali tablolarının gerçek durumlarını ifade etmesini sağlayacak olan meslektaşlarımız için hazırlanan tarifede artış oranının %58,46 olarak belirlenmesi, bu meslek mensuplarının reel kayıplarının daha da artmasına ve iş yapabilme motivasyonunun azalmasına sebep olacaktır.
Belirtilen tüm bu durumlar nedeniyle, Bakanlıkça %58,46 artış ile yayımlanacak tarifeye göre meslek mensuplarının iş yapabilmesi mümkün değildir. Bu durum, mali müşavirlik ofislerin sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit edecektir. Ekonomik veriler ışığında tarifede yapılması gereken artış oranının %106 olduğu tüm bilimsel parametreler dikkate alınarak ortaya konulmuştur. Bu orana göre hazırlanan tarife taslağı Birlik Yönetim Kurulu’nun 04/01/2024 tarihli ve 53 sayılı kararı uyarınca e-Birlik Yazılımına yüklenecek olup, meslek mensuplarımızın bu önerilen ücretlerin altında iş yapmamaları önerilmektedir.
Meslek Mensuplarının 2024 yılına ilişkin müşterilerine verecekleri hizmetlerle ilgili olarak sözleşmelerinin bir an önce yapılmasını sağlamak için İSMMMO olarak hazırlamış olduğumuz öneri niteliğindeki Asgari Ücret Tarifemiz ekte bulunmaktadır.
Bununla birlikte TÜRMOB tarafından % 106 oranında artırılarak hesaplanmış önerilen Asgari Ücret Tarifesi e-Birlik yazılımına en kısa zamanda yüklenecektir. Meslektaşlarımızın öneri niteliğindeki Asgari Ücret Tarifesini uygulamaları yerinde olacaktır.