1975 yılında kurucu teknik kadrosunda yer aldığım büyük ağır sanayi tesisinin (DÖKTAŞ) inşaatını; o günün teknik olanaklarını sonuna kadar kullanarak sürdürüyorduk.

Sıra üretim bantların hidrolik tesisat kumanda merkezinin yapımına gelmişti. Merkez; – 3 metre derinlikte yapılacaktı. Zemin kazılmaya başlanınca bataklıkla karşılaşıldı. Sorun çok ciddi ve önemliydi.

Bu projeden önce görev aldığım projenin mimarı; rahmetle andığım değerli büyüğüm Aydın Boysan’dı ve üç yıl birlikte keyifle çalışmıştık.

Bu projenin de mimarı Aydın Boysan’dı. Mühendis arkadaşlar Aydın Beyin başkanlığında toplandık. Uzun süren toplantılar dört beş defa tekrarlandı.

Sonunda merkezin titiz bir proje, titiz bir uygulama ve denetimle; sanki yüzen bir su aracı olacakmış gibi tasarlanması kararlaştırıldı.

Bu proje tam bir disiplin ve titizlikle; bugüne kıyasla o yılların kısıtlı olanaklarıyla uygulandı. Sonuç başarılıydı.

Bildiğim kadarıyla aradan geçen 48 yıla karşın; o yapıda hiçbir sorun yaşanmamış.

Bilimin ışığında teknik gerekler tam uygulanınca; güvenli yapılar yapabiliriz.