17
Haz 2021
Biraz Da Nostalji

1946 yılında, İstanbul Ortaköy'de Cudiefendi Sokak'ta doğmuşum. Sokak dik bir yokuştu. Bizim iki katlı ve cumbalı ahşap evimiz de bu yokuşun başındaydı. Bulunduğumuz yere 'Fıstıklı Tepe” derlerdi, her taraf fıstık ağacı...

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2021
Makroalglerin Kullanım Alanları

Algler, su ortamında üretici canlılardır. Su yosunları ya da algler (Latince: alga; "deniz yosunu", sucul fotosentetik ökaryotları tanımlamak için kullanılan ve birbirleriyle akraba olmayan çeşitli grupları içine alan bir terimdir. Genel anlamda,...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2021
Marmara Oşinografisinden…

Karadeniz bundan 12 000 sene önce bir tatlı su gölü halinden bugünkü ortama %17- 18 tuzluluğa boğazlardan alt akıntı olarak kat eden Akdeniz suyu nedeniyle ulaşmıştır. Marmara Denizi'nin ilk 25 metresi Karadeniz suyundan oluşurken altta...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2021
Marmara’da Ekosistem Dengesizliği

Günümüzde, Marmara Denizi çeşitli kaynaklardan gelen besin fazlalığı nedeniyle ötrofikasyon olarak bilinen bir ekosistem dengesizliği yaşamaktadır. Son yıllarda yaşanan, plankton patlamaları, lodos sonrası kıyılarda biriken yosunlar ve balıkçıların...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2021
Havasızlıktan Boğulan Marmara Denizi

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (MAREM)'e göre, Marmara Denizi, çok uzun zamandır atıklar için bir 'alıcı ortam” olarak algılanmakta, hatta kabul görmektedir. Bu anlayış sonucu olarak,...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Farkında Mısınız, Marmara Denizi Ölüyor

Marmara Denizi, 11352 kilometre karelik bir alana ve 1089 kilometre kıyıya sahip, yarı kapalı, büyük ölçüde kirlenmiş, sınırlı sayıda su alışverişi olan, sorunlu bir iç deniz; iki kıtayı ve iki denizi birbirine bağlayan küçük bir havzadır....

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Deniz, İçindeki Kirliliği Kusuyor Olabilir Mi?

Marmara Denizi'nde kıyıya vuran sümüksü müsilaj tabakası toplumda endişe verici duygular yaşattı. Manzara, ürkütücü… Konu üzerinde ısrarla duruyorum. Uzmanların açıklamalarına göre, deniz salyası oluşumu su yosunlarının aşırı...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Kirlilikten Obez Olan Marmara

Marmara Denizi, evsel, sanayi ve tarımsal atıksular nedeniyle aşırı azot ve fosfor kirliliğinden obez olmuş durumda… Marmara Denizi, 'Ben ölüyorum, kirlendim, kirlilikten obez oldum” diyor. Diyor da, sesini duyuramıyor. Kirlenen Marmara...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Marmara Denizi’nde Deniz Salyası

Marmara Denizi' nde Yalova sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) adı verilen beyaz köpükler toplumda endişe yarattı. Su yüzeyinde oluşan bu beyaz tabaka hakkında yapılan resmî açıklamalar, deniz suyunun sıcaklığının artmasına...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
İstanbul’un Fethi Üzerine…

Sultan II. Abdülhamid' in 27 Nisan 1909' da tahttan indirildiği güne kadar, İstanbul' un fethinin kutlanması diye bir şey söz konusu değildi. Zira hükümdar, 'Rum vatandaşların hislerinin rencide olabileceği” gerekçesiyle...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
İstanbul Ne Zaman Feth Edildi?

Osmanlı Ordusu, Arapların Konstantıniyye dediği Konstantinopolis'i (yani günümüzdeki İstanbul'u) Yunanlılardan, Helen ya da Grekler' den değil, Romalılar' dan aldı. Rum, Romalı demektir. Önemle tekrarlıyorum, o zamanlar...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Nedir Bu Hayri Tezcan’ Dan Çektiğim…

Masaya oturmuş, bir yandan daha önce bana yararlı olur diye aldığım notlara bakıyor, bir yandan da gazeteye yazacağım konular neler olabilir, diye düşünüyordum. Sonuçta kendi kendime, 'Ne boş yere beyin patlatıyorsun, gazetenin imtiyaz...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-6

Zaman zaman bazı çevrelerde, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilişinde Saray'ın gizli siyaseti olduğu ileri sürülmektedir. Yine bu görüşe göre; Saray, yani Padişah ve Osmanlı Hükümeti, işgal kuvvetleri tarafından...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-5

16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 günü Samsun' a ayak bastı. Aynı gün, İngilizlerin Karadeniz Ordusu Başkomutanı General Milne, Harbiye Nezareti'ne, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-4

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a hareket etmeden önce, 15 Mayıs 1919 günü, Sultan Vahdettin'i ziyaret etmişti. Bir görüşe göre, yapılan bu veda ziyaretinden sonra, Mustafa Kemal Paşa'ya devlet hazinesinden yüklü bir para verilmiştir....

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-3

Sadrazam Damat Ferit Paşa, önce bir yemekte görüştükten ve birkaç gün düşünüp durumu değerlendirdikten sonra, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesine karar verdi. Peki, nasıl olmuşu da Mustafa Kemal Paşa, bu göreve seçilmişti?...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-2

Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önceki günlerde,  Anadolu'nun dört bir yanı çeşitli olaylarla kaynamaktaydı.  Samsun sancağının ise özel bir yeri vardı. Türkiye'nin en huzursuz yerlerinden biri Samsun'du. Bölgenin...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2021
Zafere İlk Adım-1

Ulusların tarihlerinde, onların yazgılarını değiştiren, geleceklerini aydınlatan, toplumu bütünüyle kavrayıp yeni bir yapıya iten özel günler vardır. Bu tarihler bir büyük atılımın ilk adımı, başlangıcı olabilirse ölümsüzleşir....

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Türkçe Ferman Ve Önemi

Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277' de yayımladığı bir bildiriyle, Türkçeyi resmî dil olarak kabul etmiş, Farsça konuşma ve yazışmayı yasaklamıştı. Bu nedenle 13 Mayıs, Türkçe için mutlaka hatırlanması gereken önemli bir gündür....

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerler Ve Ermeniler

ABD, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren misyonerlerin yönlendirmeleriyle azınlık sorunlarına dolaylı olarak da müdahil olmaya başladı. Nitekim misyonerlerin yönlendirmeleri sonucunda ABD konsoloslukları öncelikle Ermenilerin yoğun olarak...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Osmanlı Devleti’ndeki Amerikalı Misyonerler

Amerikalı misyonerlerin Osmanlı Devleti' ndeki ilk faaliyetleri 1810 yılında Kalvinci geleneği temsil eden Puritan akımının üç kilise temsilcisi tarafından Massachussett' de kurulan Amerikan Protestanları' nın  misyoner örgütü...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
ABD-Osmanlı Devleti İlişkileri

ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk temas, ABD donanması ile Osmanlı Devleti' nin Kuzey Batı Afrika Eyalet donanmaları arasındaki çatışmalar nedeniyle başladı ama bunlar konumuz değil! Bu yazıda daha çok ülkeler arasındaki ticarî...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Zülüflü İsmail Paşa Ve Bir Halk Adamı

'Atatürk! Sen, bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Millî irade yolunu seçtin. Hayatını ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Nur içinde yat!” Yukarıdaki ifade, 3'üncü Cumhurbaşkanı...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Altın Frank Nedir?

Ticaret gemilerinin İstanbul Boğazı' ndan geçmeleri ücrete tâbidir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine göre Türk Boğazları' ndan geçecek gemilerin ödeyeceği ücretler, Altın Frank'a göre hesaplanır. 'Türk Boğazları”...

MAKALEYİ OKU

banner137

banner138