Uzun yıllardır beklenen enflasyon muhasebesi nihayet 31/12/2023 itibariyle "enflasyon düzeltmesi" adı altında uygulamaya konuldu. 

Ancak mevcut uygulama ile mükellefler, ilerideki yıllarda enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançların vergisini ödemek ile karşı karşıya kalacaklardır. 

Kanun ve uygulama tebliğine göre, 31/12/2023 tarihli düzeltmeler sonucu oluşacak kar/zararlar geçmiş yıl kar/zararları hesaplarına aktarılarak vergilendirilmeyecek. Ancak, aktarılacak farklar geçmiş yıl gerçek kar/zarar hesaplarını artırarak veya azaltarak dağıtılacak karları etkileyeceği gibi sonraki yıllarda kullanılacak zararları da etkileyecektir.

Geçici vergi dönemleri dahil 1/1/2024 tarihinden itibaren yapılacak düzeltmeler sonucu oluşacak karlar vergiye tabi tutulacak. Özellikle, aktif hesaplarda meydana gelecek artışlar pasif hesaplarda oluşacak artışlara göre fazla çıkarsa fark kar olarak vergilendirilecek. Bu durum, daha çok sermaye yapısı zayıf olan işletmeleri zorlayacaktır ki işletmelerimizin çoğu dış kaynak ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Düzeltme işlemleri, 1/1/2024 tarihinden itibaren (geçici vergi dönemleri dahil) uygulanacağından, ilk yıl olması ve birçok işletmede alt yapının henüz hazır olmaması nedeniyle beyan edilecek geçici vergilerin çok sağlıklı olamayacağı bilinmelidir. Bu durumda hem mükellefler hem de idare sıkıntı yaşayacaktır. İlk yıl, uygulamanın yıllık yapılması daha sağlıklı sonuçlar verecektir. 

Önümüzdeki mali yılda özet olarak;

Mükellefler, yüksek enflasyon sonucu oluşan fiktif kazançlar ve vergi yükünden kurtulmak için yıllarca enflasyon muhasebesinin uygulanmasını bekledi. Nihayet, 31/12/2023 itibariyle uygulamaya konulan "enflasyon düzeltmesi" uygulaması birçok mükellefin ilave vergi yüküyle karşılaşacaklarını ortaya koydu. Enflasyon düzeltmesi sonucu tespit edilecek farklardan dolayı mükellefleri ilave bir vergiyle cezalandırmak vergi adaletini zedeleyecektir. Yabancı kaynak ile yaşayan işletmeler vergi yükünden  dolayı bir hayli zorlanacaktır. 

Özellikle, işletmelerin kapatılması, şirketlerin tasfiyesi halinde enflasyon muhasebesi kapsamında oluşacak sermaye olumlu farkları vergilendirilecektir ki, bu nedenle faaliyetleri dursa dahi mükellefler işletmelerini pasife alıp kapatmamayı, tasfiye etmemeyi tercih edeceklerdir.