Bütçe açığını kapatmak için dört seçenek var.

Bütçe gelirlerini yeni vergiler koyarak yada mevcut vergi oranlarını yükselterek,.

Bütçe Giderlerini düşürerek,

Para basarak,

Borçlanmaya başvurarak bütçe açıklarını karşılayabilir.

Çıkan haberlere, uzmanların görüşlerine baktığımızda bütçe açığının,  mevcut vergilerde artış ile vergi oranlarının yükseltilerek sağlanacağı düşünülmektedir.

Borçlanma maliyetlerinin yüksek olması, para basmanın enflasyon etkisi  düşünüldüğünde yeni vergiler ile gelecek günlerde karşılaşacağımız aşikardır.

Dileğimiz yeni vergilerin ve vergi  oranlardaki artışların gelir adaletini sağlayacak şekilde belirlenmesidir.

Vergi  artışlarının basında yapılan açıklamalar çerçevesinde aşağıdaki gelir kalemlerinde olacağı öngörülmektedir.

1-      Kurumlar Vergisi Oranında Artış

2022 yılında toplanan vergilerin içinde %21,37’lik paya sahip(yaklaşık 580 Milyar TL) ithalde alınan KDV’den sonra ikinci sırada %19,34’lük oranla(ki bu da yaklaşık 524 Milyar TL) kurumlar vergisi gelmişti.

2023 yılında bundan daha iyi bir performansa ihtiyacın hâsıl olduğu düşünüldüğünde 2022’de %23 olan kurumlar vergisi oranının 2023’te %20 seviyesinde kalmayacağı ayan beyan ortadadır. Artışın kaçınılmaz olduğu bu oranın hangi seviyelere çıkacağı ise belirsiz olmakla birlikte geçmişe baktığımızda ekonomik krizin etkilerinin en derinden hissedildiği 2000’li yılların başlarında oranın %30 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Daha sonra on iki yıl boyunca %20 olan oran, 2018-20 yıllarında %22, 2021’de ise %25’ti.

Bir anda %20’den %30’lu seviyelere çıkarılması büyük infial yaratacağından biraz daha yumuşak bir geçiş ve öğrenilmiş çaresizlikle oranın %25 olarak güncellenmesi kuvvetle muhtemel olarak görülmekte.

2- Dolaylı Vergilerde Artış

Genel seçimler geride kalmış olsa da 2024’te bizi yerel seçimler bekliyor. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl içinde Vatandaşı doğrudan hissedeceği bir ek vergi yükü altında bırakmaktan ziyade Mali otoritenin hane halkında vergi ödeme psikolojisi yaratmayacak dolaylı vergilere yönelme ihtimali kuvvetle muhtemel. Bir başka deyişle, yüksek ihtimalle önümüzdeki dönemde bütçe açığını kapatmak adına;

-  Enflasyon etkisi ile artan fiyatlar sonucu daha fazla KDV tahsilatı,

-  Alkol, sigara ve taşıtlardan alınan ÖTV oranlarında artış,

-  Bazı damga vergisi ile harç oranlarında ve maktu tutarlarında artış

görülebilir.

3-      Yeni Vergiler

Yukarıda yer verilen dolaylı ve dolaysız vergilerde gerçekleştirilmesi beklenen muhtemel artışlara ek olarak tek seferlik;

·Ekonomik/Mali Denge Vergisi

·Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

·Ek Emlak Vergisi

Asgari Ücrete Yüzde 30 Zam Geleceği Gündemde.

Yeni Bakanların belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. 

Basında çıkan haberlere göre, asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı.

Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 58 TL, brüt ücret ise 13 bin 10 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.

Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 475 TL brüt ücret ise 13 bin 500 TL olacak. Bu durumda temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.