Türkiye’nin genel çoğunluğu 1. Derece deprem kuşağı bölgesi olduğundan bu duruma karşı çeşitli önlemler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Öncelikle belirtmek isterim ki Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Diyarbakır, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan sonra Elazığ’da depremden etkilenen illerin arasına katıldı. 20 Şubat 2023 tarihi akşam saatlerinde büyüklüğü 6.4 olan bir deprem daha meydana geldi ve maalesef ki bu deprem esansında hasar almış binalar çöktü.

Türkiye’nin genel çoğunluğu 1. Derece deprem kuşağı bölgesi olduğundan bu duruma karşı çeşitli önlemler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hususta deprem ile ilgili yönetmelik çıkartılması gerekmiştir. İlk deprem yönetmeliği 1940 tarihli ‘Zelzele Mıntıkalarında yapılacak inşaata ait İtalyan Talimatnamesi’dir. Günümüze kadar yönetmelik oluşan yeni koşullar neticesinde 9 kez revize edilmiştir. Son çıkan yönetmelik olan ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ise 2018 yılında çıkmış ancak 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kurumu bu yönetmeliğinde tam olarak yeterli olmaması sebebiyle yeni bir yönetmelik oluşturulmasına dair çalışma yapılması gerektiğini beyan etmiştir. Bu yeni çıkması planlanan yönetmelik ise hala yazım aşamasındadır.

Bir yapının deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmesi, bu projeye uygun olarak yapılması ve yapım aşamasında kontrol edilmesi gereklidir. Ancak mevcut yapılar düşünüldüğünde geçmiş yönetmeliklere göre yapılan yapıların kontrol edilerek revize edilmeleri gereksinimi doğmaktadır. Mevcut yapılarda yapılması gereken en bilindik işlem taşıma kapasitesi artırımı yani güçlendirme işlemi olarak adlandırılmaktadır. 1999 depremi döneminde Yalova’daki yıkılmayan veya yapım aşamasındaki çoğu yapıda da güçlendirme uygulaması uygulanmıştır.

6 Şubat 2023’te ülkemizde gerçekleşen son depremde, yıkılmayan hatta herhangi bir zarara dahi uğramamış yapılarda ‘Sismik İzolatör’ bulunduğu bilinmektedir. Sismik İzolatör adından da anlaşılacağı üzere deprem etkilerini yalıtan ve hasar kaybını önleyen bir sistemdir. İki tip Sismik İzolatör vardır.  Bunlar kauçuk sismik izolatörler ve eğri yüzeyli yani sürtünmeli sarkaç tipi olarak adlandırılan metalden yapılan sismik izolatörlerdir. Bu sistemler her türlü yapıda uygulanabilmektedir. Az katlı, çok katlı veya köprü vb. yapılarda da uygulamaları mevcuttur. Deprem güvenliği yeterli olmayan mevcut yapılarda da bu sistem sonradan eklenebiliyor. Sismik İzolatörün ömrü, yapı ömrü kadardır ancak deprem olmasa dahi belirli aralıklarla bakımının yapılması gerekmektedir.