Öncelikle arsadaki imar hakkının öğrenilmesi gereklidir. Bunun için belediyeye ‘İmar Durum Belgesi’ başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu başvuru için gerekli olan belgeler tapu ve dilekçedir.

Eğer vekil var ise noter onaylı vekaletname de eklenmelidir. Daha sonra gerekli harç yatırılarak makbuz, belediyeye iletilmelidir. Belediyelerdeki işlem yoğunluğuna göre bu belgenin çıkma zamanı değişiklik göstermektedir. İmar Durum Belgesinde arsa alanı, taban alanı hakkı, emsal hakkı, kat adedi, bahçe mesafeleri ve inşaat nizamı yer almaktadır.

İmar Durum Belgesi alındıktan sonra bir mimarlık ofisine gidilir. Mimar, arsa alanına ve imar haklarına göre yaklaşık ne kadar inşaat alanı hakkı olduğunu hesaplar. Yapı sahibinin düşünce ve istekleri dinlenir. Yapı sahibinin bir Harita Mühendisinin yanına giderek Plankote hazırlaması istenir. Harita Mühendisi gerekli ölçümleri yaparak hazırladığı plankoteyi Mimara iletir. Çalışılan proje doğrultusunda Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanır.

Arsanın Zemin Etüt Raporu düzenlenmelidir. Bu rapor olmadan İnşaat Mühendisi statik projeyi çizmeye başlayamaz. Çünkü zeminle ilgili değerleri içeren bu rapor özellikle Yalova gibi bir deprem bölgesinde ekstra önemlidir. İnşaat, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinden oluşan bir kadroya sahip Zemin Etüt firmasıyla anlaşılarak bu raporun hazırlanması gereklidir. Bu raporun hazırlanma süreci gerekli testler yapılıp laboratuvarlardan geldiği için uzun sürmektedir.

Mimari proje çizilip, Zemin Etüt Raporu da çıktıktan sonra İnşaat Mühendisi statik projeyi hazırlar. Mimari ve statik proje eşleştirilerek son hale getirilir. Elektrik ve Mekanik projeler çizilmek üzere mühendislere iletilir.

Eğer yapı 200 m2’yi geçmiyorsa yapı denetim zorunluluğu yoktur. Bu projelere TUS’lu proje denir ve proje müellifleri, fenni mesuliyet vererek bu yapının kontrolünden sorumlu olurlar. Belediye ve evrak işlerinden ise yapı sahibi sorumlu olur ancak bazı müellifler ücret karşılığında bu sorumluluğu üstlenirler. 200 m2’yi geçiyorsa bu projelere Mimarın gireceği proje bilgileri doğrultusunda Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı havuz sisteminden bir yapı denetim atanır. Yapı Denetimler Evrak toplanması, belediyeye teslimi, projelerin kontrolü ve şantiye kontrol süreçlerinden sorumludurlar. Bunun dışında her inşaatta şantiye şefi bulunması zorunludur. Yapı denetime tabi olsun veya olmasın mecburidir.

Yapı denetime veya bina proje süreçleri ile ilgilenecek kişiye verilmesi gereken belediyenin talep ettiği bazı evraklar vardır. Bu evraklar hazırlanarak dilekçe ile belediyeye ruhsat başvurusu yapılır.

Belediyedeki mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri onaylandıktan sonra ruhsat yazım süreci başlar. Hazırlanan ruhsata proje müellifleri, imza atmakla yükümlüdürler. Ruhsat hazırlandıktan sonra ise artık yapı inşa süreci başlamış olur.