GÜNAYDIN Değerli Okurlar,

Bu gün, ilgimi çeken bir konuyu gündeme getirmek istiyorum.

Önce Türk Kurtuluş Savaşı günlerine gidelim.

Cevdet Kerim İncedayı (1893- 1951), askerî tarih yazarı Kurmay bir subay ve emekli olduktan sonra TBMM’ de görev yapan önemli bir devlet adamı…

1914 yılında Harp Okulu’ nu bitirdikten sonra Birinci Dünya Savaşı’na Kafkas cephesine katılmış. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç yıllarında Ankara’ya giderek mücadelede yer almış. Büyük Taarruz’ da Kurmay Binbaşı olarak 7’nci Tümende görev yapmış. 1925 yılında Harp Akademisi’ ni bitirerek kurmay subay olmuş. Savaştan sonra emekliye ayrılarak siyasete atılmış, bakanlıklar yapmış.

Askerî konularda kaleme aldığı yazıları çeşitli dergilerde yayımlanmış.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı tarafından 1926 yılında eski harflerle basılan “Türk İstiklâl Harbi Garb Cephesi” adlı eseri, Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk elden kaynak olması ve Kurmay gözüyle yazılması bakımından çok önemlidir.

Bu adı geçen kitap, 2007 yılında, Yapı Kredi Kültür Yayınları içinde “İstiklâl Harbi (Garp Cephesi)” adıyla yeniden yayımlandı. Yeni harflere göre yeniden hazırlayan kişinin adı Muhammet Safi.

Dikkatimi ve ilgimi çekti; neden “Türk” kelimesi yok?

Konunun aslını esasını bilmiyorum, sadece dikkatimi çektiği için yazdım; neden Türk kelimesi kaldırılmış?

Bir başka ilgimi çeken konuyu da belirtmeliyim.

Claude Cahen, 1909- 1991 yılları arasında yaşamış Fransız oryantalist tarihçi; Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Cahen, 1968 yılında, Paris’ te Fransızca “ La Turquie Pre- Ottomane” adlı bir kitap yayımlamış. Türkçesi, “Osmanlı Öncesi Türkiye”…

Bu kitap daha sonra Fransızcadan İngilizceye “ Pre- Ottoman Turkey” adıyla çevrilmiş. Yine “Osmanlı Öncesi Türkiye” anlamında…

Adı geçen kitap önce 1979 yılında, E Yayınları Tarih Dizisi içinde “Osmanlıdan Önce Anadolu’ da Türkler” adıyla yayıma girmiş.

Aynı yayınevi, kitabın 2’nci baskısını da aynı adla yani “Osmanlıdan Önce Anadolu’ da Türkler” adıyla yayımlamış.

2000 yılında, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ nda kitap bu sefer yeni bir tercümeyle “Osmanlıdan Önce Anadolu”  adını almış.

Neden Türkiye ya da Türkler değil de Anadolu?

Daha önce Devlet madalyalarından Atatürk kabartması çıkartılmış, okullarda da Andımız kaldırılmıştı. Gazete haberlerine devam edelim:

“… Tüzüğünde ismi Türkiye Kızılay Derneği olarak geçen ve kurumsal adı Türk Kızılayı olan insanî yardım kuruluşu, ürettikleri maden sularından Türk’ ü kaldırdı. Maden sularında ‘Türk Kızılayı’ ismini kullanan kuruluş, yeni maden sularını ‘Kızılay’ adıyla piyasaya sürdü. “ (Sözcü, 3 Ocak 2014)

“… Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘olur’ verdiği önergeyle birlikte 4 ildeki müzik korosu topluluğundan ‘Türk’ ismi çıkartıldı.

Elazığ’daki Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, ‘Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü’;

Şanlıurfa’daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ‘Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu’;

Diyarbakır’daki Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu, ‘Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu’;

Edirne’deki Devlet Türk Müziği Topluluğu, ‘Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu’ olarak değiştirildi.” (Sözcü, 28 Mart 2021)

Aklıma takıldı dedim ya… Neden?

Her halde bu sorunun bir cevabı vardır!

Gününüz aydınlık ve esenlik dolu osun!